Podstawowym warunkiem właściwej jakości prac wykonywanych podczas montażu i uruchomiania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych jest wyposażenie serwisantów w odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe. Wprowadzenie na rynek nowego czynnika chłodniczego R 410A, wiąże się z koniecznością zastosowania przez serwisantów i instalatorów nowych narzędzi.

Konieczność zastosowania nowych narzędzi wynika z innych właściwości czynnika R410A, w porównaniu z dotychczas powszechnie stosowanym R22. Nowy czynnik charakteryzuje się znacznie wyższym ciśnieniem. Oczywiście
większość dotychczas stosowanych w serwisie narzędzi,
może być nadal używana, tylko część z nich powinna być wymieniona na nowe.
W tym miejscu warto przypomnieć, co składa się na podstawowe wyposażenie serwisanta.

Rys. A Operacja odzysku czynnika chłodniczego
Do zasadniczego wyposażenia serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych należą:
stacja do odzysku czynników chłodniczych,
• pompa próżniowa,
• zestaw manometrów,
• węże chłodnicze z zaworami kulowymi,
• waga lub dozownik,
• wykrywacz nieszczelności,
• przyrządy pomiarowe
do pomiaru temperatury, wilgotności,
strumienia przepływu, wielkości elektrycznych,
narzędzia do obróbki rur miedzianych jak giętarka, przecinarka, wyoblak, ekspander.
Ponadto zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami
prawnymi w naszym kraju, dotyczącymi również wyposażenia
technicznego, jakie muszą posiadać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje
kontrolowane, każdy serwis techniczny musi być wyposażony w:

• stację do odzysku,
• butle odrębne dla każdego rodzaju czynnika chłodniczego,
• wykrywacz nieszczelności
.
Jak widać z powyższych zestawień bardzo ważnym elementem
wyposażenia serwisu jest urządzenie do odzysku
czynników chłodniczych. Konstrukcja stacji pozwala
na odzysk czynników w postaci gazowej lub w postaci
ciekłej.
Stosowanie tego typu stacji jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z troski o środowisko naturalne, ale pozwala także na znaczne obniżenie kosztów napraw serwisowych.
Obecnie podstawowe wyposażenie techniczne serwisantów
należy uzupełnić o nowe elementy lub wymienić część starych na nowe, przystosowane do czynnika chłodniczego
R410A.
Narzędzia i przyrządy serwisowe przeznaczone do czynnika chłodniczego R 410A
Zestaw manometrów wyskalowanych na czynnik R410A
Ze względu na wyższe ciśnienia pracy, manometry powinny
posiadać szerszy zakres ciśnień niż dla R22 (o 50%) oraz skalę do odczytu temperatur dla R410A.

Rys. 1. 4-zaworowa oprawa manometrów na R410
Węże chłodnicze z zaworami kulowymi
Przy pracach związanych z czynnikiem R410A należy stosować węże chłodnicze o ciśnieniu roboczym 60 bar (wyższym niż do pozostałych czynników), z końcówkami 1⁄2’’– 20 UNF. Zamontowane fabrycznie na wężach zaworki
kulowe umożliwiają przerwanie przepływu czynnika w dowolnym momencie i minimalizują jego straty.

Rys. 2. Węże chłodnicze z zaworami
Stacja do odzysku
Urządzenia do odzysku muszą być dostosowane do R410A. Konstrukcja starszych urządzeń może nie wytrzymać wysokich
ciśnień pracy czynnika R410A.

Rys. 3a Stacja do odzysku typ CR400EC (odzysk pary - do 17 kg/h, odzysk cieczy - do 23 kg/h, odzysk metodą push-pull - do 190 kg/h)

Rys. 3b Stacja do odzysku typ CR600EC (odzysk pary - do 28 kg/h, odzysk cieczy - do 59 kg/h, odzysk metodą push-pull - do 265 kg/h)
Wykrywacz nieszczelności
Nowe urządzenie powinno wykrywać również czynnik R410A.

Rys. 4 Elektroniczny wykrywacz nieszczelności LS3000 „Eliminator”

Waga elektroniczna

Przy odmierzaniu czynnika R410A zalecane jest użycie wagi, ponieważ w dozownikach do napełniania, ze względu
na właściwości R410A, może dojść do powstania dużej
ilości bąbli gazowych, które utrudniają prawidłowe pomiary.

Rys. 5 Waga Elektroniczna CC220
Wagi elektryczne są też bardziej uniwersalnym rozwiązaniem
niż dozowniki. Pozwalają na dokładne zmierzenie ilości dowolnego czynnika chłodniczego, przy operacjach odzysku lub napełniania instalacji, bez względu na jego stan skupienia. Wyposażone są w wyświetlacz wskazujący na bieżąco ilości przetaczanego czynnika.
Redukcja 1⁄4’’ SAE 1⁄2’’
Redukcja umożliwia korzystanie z narzędzi z gwintem 1⁄4’’SAE (szybkozłącza, otwieracze zaworów, zawory kulowe)
przy serwisowaniu urządzeń z końcówkami zaopatrzonymi
w gwinty 1⁄2’’ 20UNF (na R 410A). Jest zaopatrzona w trzpień do otwierania zaworów w urządzeniu.

Rys. 6 Redukcja AD87
Klucze do zaworów i nakrętek
Nowe klucze manometryczne są niezbędne do dociskania
nakrętek o nowych rozmiarach na rurkach o grubszych ściankach (wytrzymujących wyższe ciśnienia).

Rys. B Operacja napełniania klimatyzatora czynnikiem R 410A, przy wykorzystaniu nowych narzędzi: wagi oraz oprawy manometrów na R 410A
Artykuł opracowano na podstawie materiałów firmy Termo Schiessl

Źródło: ''

Komentarze

 • Napełnianie

  ...;/ a co za róznica czy butla odwrócona czy nie?. Jeśli napełnia gazem a nie czieczą to przecież w układzie klimatyzacji nastapi skroplenie, a z odczytu ciśnień i tak bedzie wiadomo czy gazu jest dość.

 • ;)

  Po co? Po to iż jeśli ktoś się bawi w opisywanie "mądrych" rzeczy na poważnyej stronce to zdjęcia też mogłyby być też poważne a nie czystą ściemą.
  Zdjęcie przedstawia kolesia przed rozpoczęciem prac czyli jeszcze nie ładuje no chyba że pomylił butle i myśli że to jest R-22;) lub mi nie zależy na sprawnym działaniu ;)

 • operacja napełniania

  Witam.Jestem początkującym chłodnikiem ale jeżeli na zdjęciu podpisanym jako operacja napełniania czynnikiem r410A butla nie jest odwrócona , to czym jest napełniana instalacja..fazą lotna?którą z trzech...przecież mają różną lotność??Być może jestem w błędzie z powodu znikomej wiedzy,proszę wtedy mnie wyprowadzić z błędu..z poważaniem Piotr