Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska" ma pokazać na forum międzynarodowym potencjał eko-innowacji polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw służący ochronie środowiska.


Do prezentacji wybrano 25 najlepszych rozwiązań i technologii środowiskowych, które zostały wdrożone i przyniosły efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Zadaniem ekspozycji jest także przedstawienie inicjatyw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska wspierających w Polsce rozwój, badania i wdrażanie eko-innowacyjnych rozwiązań, jako efektywnych przykładów współpracy środowiska naukowego z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Organizatorami ekspozycji „Polska nauka i innowacje dla środowiska" są: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska Platforma Technologiczna Środowiska oraz Międzynarodowa Naukowa Sieć ENVITECH-Net.
Honorowy patronat nad wystawą objęli Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Środowiska Maciej Nowicki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.
Polskie jednostki badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa mają szereg osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska potwierdzonych nagrodami w konkursach krajowych - Polski Produkt Przyszłości, Lider Polskiej Ekologii, polska edycja Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska, Czysty Biznes itp. i międzynarodowych. W interesie naszego kraju i nauki polskiej leży jak najszersza ich promocja w kraju i za granica. Ekspozycji towarzyszyć będzie specjalnie opracowany Katalog „Polskie Ekoinnowacje" prezentujący projekty badawcze, technologie środowiskowe oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem, które stanowią wartościową ofertę dla parterów gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.
Po raz pierwszy ekspozycję „Polska nauka i innowacje dla środowiska" zobaczyć będzie można w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, 27-30 października 2008 r. w pawilonie V, sektor A.
Ekspozycji towarzyszyć będzie szereg seminariów i spotkań brokerskich zorganizowanych we współpracy z siecią Europe Enterprise Network podczas których autorzy promowanych rozwiązań zaprezentują swoje osiągnięcia.
Organizatorzy są przekonani, że ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska" stanowi doskonałe uzupełnienie promocji wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego gospodarczo, nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się zgodnie z zasadami zrównoważonego.
Źródło: poleko.mtp.pl