www.nape.pl

00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
tel. (022) 825 52 85, 825 19 77, 825 03 97
fax (022) 825 86 70
e-mail: nape@nape.pl
www.nape.pl
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE S.A.) powstała w 1994 r. z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na inwestycje energooszczędne i na prowadzenie obsługi tych inwestycji.
W zakresie działania NAPE S.A. są wszelkiego rodzaju usługi, studia, programy i projekty we wszystkich działach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych i organizacyjnych. Oferta NAPE S.A. dotyczy problemów zaopatrzenia w energię oraz eksploatacji i modernizacji istniejących systemów; skierowana jest do miast i gmin, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni i jednostek budżetowych.
NAPE S.A. współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Agencja jest zarejestrowana w Central Consultancy Register w Brukseli pod numerem POL-21717.
NAPE S.A. jest reprezentantem na Polskę konsorcjum firm mających wyłączność na realizowanie w latach 1996-1998 wszelkich projektów PHARE dotyczących sektora energii o budżecie nie przekraczającym 300 tysięcy ECU.