Istotnym elementem zapewnienia komfortu i wygody użytkownika oprócz odpowiednio dobranego urządzenia grzewczego jest układ sterowania. Nowoczesne sterowanie, właściwie dobrane do urządzenia pozwala na utrzymanie żądanej temperatury przy optymalnym wykorzystaniu energii. Producent - firma DASKO ELECTRONIC postawiła sobie za zadanie stworzenie systemu regulacji prędkości obrotowej nowej generacji. Produkty stworzone przez polskich inżynierów w połączeniu z oczekiwaniami klienta zrewolucjonizowały rynek – powstała gama napięciowych regulatorów prędkości obrotowej.

W celu umożliwienia zmiany ilości powietrza nadmuchiwanego do pomieszczeń (stref) dla wentylatorów z jednofazowymi silnikami uniwersalnymi stosuje się zewnętrzne, jednofazowe regulatory prędkości obrotowej. Rozróżniamy trzy podstawowe typy regulatorów:
transformatorowe (duże, ciężkie, o ograniczonych możliwościach regulacji)
triakowe ze sterowaniem fazowym (generowanie zakłóceń do sieci, wyraźne wibracje wentylatora oraz potocznie tak zwane “buczenie” wywołane przydźwiękiem sieci)
napięciowe ze sterowaniem typu PWM (bardzo komfortowa praca w całym zakresie regulacji obrotów, możliwość wyboru dowolnego sposobu rozruchu, wada: konieczność stosowania dużych radiatorów do odprowadzania ciepła). Dużym atutem regulatorów ze sterowaniem napięciowym jest bardzo cicha praca w całym zakresie regulacji, czyli eliminacja niepożądanego efektu przydźwięku sieci (“buczenia”) oraz możliwość podłączenia w system wielo-urządzeniowy.

Urządzenie sterowane regulatorem napięciowym pracuje
cicho,
komfortowo i co najważniejsze oszczędnie

1.Napięciowy regulator obrotów do silników uniwersalnych
Firma DASKO ELECTRONIC jest pionierem na rynku polskim oraz europejskim w napięciowych układach regulacji. Na podstawie badań potrzeb rynku oraz przy wykorzystaniu postępu technicznego i nowoczesnych elementów elektronicznych zespół inżynierów firmy DASKO ELECTRONIC stworzył i wdrożył na rynek gamę napięciowych regulatorów obrotów w dwóch wariantach: mocowanych zewnętrznie oraz mocowanych na silnikach wentylatorów (rozwiązanie chronione zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP).
Na rysunku: zasada działania regulacji napięciowej

Regulacja napięciowa polega na bardzo szybkim kluczowaniu-przełączaniu (PWM) napięcia zasilania sterowanego układu, dzięki czemu eliminujemy zjawisko przedźwięku sieci, tzw. “buczenia” występującego przy najbardziej rozpowszechnionej i popularnej regulacji fazowej (regulatory triakowe). Ponadto regulacja napięciowa charakteryzuje się bardzo niskim poziomem emisji zakłóceń elektromagnetycznych do sieci elektrycznej (zgodne z normami europejskimi). Regulatory oparte są na najnowszych mikrokontrolerach pozwalających dostosować algorytm pracy do indywidualnych wymagań Klienta. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż dzięki zastosowaniu napięciowego regulatora obrotów, całe urządzenie grzewcze pracuje cicho, co zapewnia komfort osobom przebywającym w jego otoczeniu.
• Zewnętrzne napięciowe regulatory obrotów


Jednym z proponowanych wariantów regulacji napięciowej oferowanych przez firmę DASKO ELECTRONIC jest zewnętrzny napięciowy regulator prędkości obrotowej, montowany poza urządzeniem – najczęściej stosowane rozwiązanie. Warunkiem poprawnej pracy jest zamontowanie regulatora na ścianie przy zachowaniu swobodnego przepływu powietrza przez element odprowadzający ciepło. Niedogodnością w tym przypadku może być, ale nie musi konieczność montażu w najbliższym sąsiedztwie silnika wentylatora (czasami jest to niemożliwe – długie przewody wprowadzają zakłócenia w procesie regulacji wentylatorem). Jednakże jest to kwestia sporna, ponieważ zależy to tylko i wyłącznie od użytkownika i jego indywidualnych potrzeb i wymagań. Producent w ofercie posiada zewnętrzne napięciowe regulatory obrotów do silników o mocy 350W oraz 700W. Nadal trwają prace mające na celu dalszy rozwój obecnej serii regulatorów, które są stale udoskonalane dzięki Państwa propozycjom oraz sugestiom. Informacja od Klienta jest dla nas podstawą do stworzenia rozwiązań technicznych, które docelowo spełniają oczekiwania rynku.
• Nabudowane napięciowe regulatory obrotów


Drugim dostępnym wariantem napięciowej regulacji oferowanym przez producenta jest napięciowy regulator prędkości obrotowej, nabudowany na blok silnika wentylatora osiowego (nowatorskie i pierwsze w Europie rozwiązanie firmy DASKO ELECTRONIC; rozwiązanie chronione zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP) Nowatorskie rozwiązanie wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród producentów urządzeń grzewczych i firm wykonawczych. Nabudowany regulator na blok silnika wentylatora to wygoda, komfort pracy i zalety estetyczne, które coraz częściej biorą górę w ostatecznej decyzji przy zakupie przez finalnego Klienta. Walorem estetycznym jest przede wszystkim zwarta konstrukcja urządzenia grzewczego z regulatorem prędkości obrotowej (dotychczas regulator obrotów montowany był poza urządzeniem, co powodowało szereg niedogodności i zakłóceń pracy, o czym pisaliśmy wcześniej).
Nabudowany regulator napięciowy zamocowany jest w miejsce tradycyjnej puszki przyłączeniowej. Regulator obrotów pracuje po stronie ssania urządzenia, tym samym ulega wymuszonemu przechładzaniu. Dzięki temu można było dokonać znacznego zmniejszenia gabarytów regulatora, przede wszystkim zmniejszając wyraźnie rozmiar radiatora. Bardzo krótkie połączenie kablowe: regulator – silnik poprawia znacznie niezawodność rozwiązania. Sterowanie wydajnością wentylatora w tym przypadku realizowane jest za pomocą wejścia napięciowego 0-10V.
2.Regulacja prędkości obrotowej w aparatach grzewczych przy wykorzystaniu regulatorów napięciowych.
Obecne aparaty grzewcze sterowane są w większości przypadków przez termostat pomieszczeniowy oraz zewnętrzny wielostopniowy regulator obrotów. Jest to rozwiązanie tradycyjne, sprawdzone i nadal bardzo powszechnie stosowane, lecz nie każdego Klienta zadawalające. Rozwiązanie alternatywne – nabudowany na silnik wentylatora regulator obrotów daje możliwość rozszerzenie wachlarza funkcji układów sterowania silnikiem (np. sterowanie sygnałem napięciowym z nastawnika prędkości, sterownika PLC lub komputera; dedykowany algorytm rozruchu silnika z uwzględnieniem tzw. Softstartu; automatyczne wyłączenie sterowania w przypadku wykrycia przeciążenia silnika) Jest to nowoczesne rozwiązanie sterowania wykorzystywane w urządzeniach grzewczych, którego dodatkową zaletą jest możliwość pracy w różnych wariantach w zależności od zapotrzebowania.
Inowacyjność proponowanego rozwiązania to przede wszystkim:
• regulacja wydajności powietrza (0-100%) realizowana za pomocą regulatora napięciowego nabudowanego na blok silnika wentylatora osiowego (konstrukcja opracowana przez firmę DASKO ELECTRONIC).
• możliwość wprowadzenia 1 zintegrowanego panelu sterującego zarówno wydajnością wentylatora jaki i temperaturą w pomieszczeniu, dodatkowo z możliwością podłączenia do 1 panela max 10 urządzeń grzewczych.
• Regulacja temperatury w pomieszczeniu przy wykorzystaniu sterowania ilością powietrza. Regulator automatycznie zmniejsza wydajność, a tym samym zużycie energii i głośność urządzeń w pomieszczeniu w momencie zbliżania się do temperatury żądanej. W tym wypadku nie ma też potrzeby instalowania indywidualnych zaworów sterujących na nagrzewnicy, ponieważ czynnik grzewczy będzie sterowny przez automatykę kotła. Tak wiec poza oszczędnościami uzyskiwanymi podczas eksploatacji, pomniejszamy również koszt całości inwestycji.


Na rynku polskim, pierwszą firmą, która wykorzystała nasze rozwiązanie sterowania za pomocą napięciowego regulatora obrotów – nabudowanego na silnik wentylatora jest firma FLOWAIR GROUP (www.flowair.pl).
Firma ta zastosowała sterowanie napięciowe do nowych urządzeń grzewczych LEO Plastic. Rysunek obok przedstawia umieszczenie napięciowego regulatora obrotów, nabudowanego na silnik wentylatora urządzenia LEO Plastic.
Nabudowany regulator obrotów firmy DASKO ELECTRONIC współpracuje z 3 podstawowymi wariantami sterowania aparatu grzewczego LEO Plastic (układ ECONO, COMFORT, EXCLUSIVE) oraz dodatkowo wariant SYSTEMOWY.
Układy regulacji do LEO Plastic wraz z nabudowanym napięciowym regulatorem obrotów zapewniają:
• regulację temperatury w pomieszczeniu
• wybór trybu LATO/ZIMA oraz AUTO/MANUAL
• płynną regulację prędkością obrotową wentylatora (możliwość jednoczesnego sterowania do 10 wentylatorów)
• sterowanie prędkością obrotową wentylatora w funkcji różnicy temperatury (tryb AUTO)
• możliwość zastosowania programatora tygodniowego wraz z wyświetlaczem LCD

Autorzy:
mgr inż. Piotr Darski, mgr Małgorzata Tysarczyk
DASKO ELECTRONIC (www.dasko.pl)

Firma DASKO ELECTRONIC specjalizuje się w układach elektronicznej regulacji prędkości obrotowej i temperatury.


Komentarze

 • Ciekawe rozwiązanie

  Mam pytanie czy regulatory pasują do urządzeń firmy Venture lub EuroHeat, bo z tych urządzeń korzystam. Bardzo chętnie widział bym Państwa rozwiazanie właśnie na urządzeniach tych producentów.

 • Montaż regulatorów nabudowanych

  Testy pomyślnie przeprowadzane były na silnikach wentylatorów EBM i ZiehlAbegg.

 • otwarte umysły

  to jest jeden z projektów, w którym ich wspomagaliśmy. Ogólnie od dawna współpracujemy z właścicelem, Panem Piotrem i musimy przyznać iż z "ręki i głowy firmy" powstają już od 2001r bardzo fajne i dobre technologicznie produkty. To jest jeden z takich produktów, który warto promować. Prawie wszystkie produkty, jakie firma stworzyła, montowała i modernizowałau nas juz parę dobrych lat temu i dalej z tego co widzę cieszą się dużym powodzeniem. OBY TAK DALEJ !

 • Uwaga do opini Techno Service

  Mam pytanie. Dlaczego firma taka jak TechnoSerwice (zajmująca się jedynie montażem i wytwarzeniem obwodów drukowanych) wydaje opinię cytuję: " bardzo fajne i dobre technologicznie produkty (...)"

 • A nam odpowiada

  Zmieniliśmy nasze rozwiazania na stosowanie regulacji, jaką przedstawiono w artykule i jesteśmy zadowoleni. Zgadzam się z opinią technoserwisu

 • Co ma z tym wspólnego Technoservice

  Nie mam nic do produktów Dasko. Tyle, że wydaje mi się mocno naciągana opinia Technoservice. Jej stycznośc z projektem jest jedynie na etapie montażu.
  Czy firma montująca klamki w samochodzie może wydać opinie o funkcionalności i inwoatorskich rozwiązaniach zastosowanych samochodzie jężeli nawet nie przeprowadza testów? Oczywiście może ale jaka jest tego wiarygodność?