26 lutego w Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie największej instalacji solarnej w Polsce. Blisko 1500 m2 powierzchni kolektorów slonecznych Vitosol 100 2,5 m2 zostało oddanych do użytku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Czestochowie.


Szpital to duża jednostka medyczna dysponująca ponad 700 łóżkami w 20 oddziałach.
Zrealizowana inwestycja ma za zadanie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby obiektów szpitala. Wykorzystanie naszej technologii wymagało od Dyrekcji Szpitala pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Instytucje, które zrealizowały pod względem finansowym inwestycję to :
41,92% - Ekofundusz;
16,82% - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie bezzwrotnej pożyczki;
41,26% - Szpital ze środków własnych (w tym pożyczka z WFOSiGW 96,12%).
Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum dwóch naszych Firm Partnerskich: PPUH “RAPID” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej oraz ZBI “Wachelka i Łyczba” Sp.j. z Częstochowy.
Budowę podzielono na dwa etapy, pierwszy obejmował wykonanie instalacji solarnej składającej się z 598 kolektorów Vitosol 100 (2,5 m2 każdy) o łącznej powierzchni całkowitej 1495 m2.
Konstrukcje rozmieszczono na trzech polach kolektorów, bezpośrednio na poziomie gruntu, a częściowo na dachach budynków szpitala. Całkowita wydajność tej instalacji wynosi maksymalnie okolo 1000 kW i tym samym jest to największa instalacja solarna w Polsce i jedna z największych tego typu instalacji w Europie.
W drugim etapie wykonano zabudowę ekonomizerów odzyskujących ciepło ze spalin, współpracującymi z istniejącymi kotłami parowymi gazowo-olejowymi Viessmann Turbomat.

Kolektory Viessmann w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Czestochowie (fot. Viessmann)
Więcej foto: http://www.viessmann.pl/pl/press/Aktualnosci/najwi_ksza_instalacja.html

Komentarze

  • nie dla wszystkich

    Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale czy katalog za pośrednictwem www. wentylacja.com.pl nie mogą otrzymać studenci, absolwenci i ludzie niepracujący?
    Obecnie jest wiele pomniejszych firm i nie wszyscy o tym wiedzą. Rozeznanie wsród firm ułatwiło by wielu ludiom w szukaniu czy zmianie pracy.