Organizatorzy przedsięwzięcia Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. zapraszają 29 października na finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu budowlanego „Orły Polskiego Budownictwa” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Największa Gala branży budowlanej już 29 października
Orły Polskiego Budownictwa 2011Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Orły Polskiego Budownictwa" pod Patronatem Ministerstwa Infrastruktury organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług i Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisał się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym.

Głównym celem konkursu jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

"Orzeł Polskiego Budownictwa 2011" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową. Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych edycjach "Orłów Polskiego Budownictwa".

Finał V edycji – 29 października 2011 roku, Hotel Gromada, Warszawa.
Zapraszamy na stronę www.orlybudownictwa.pl

Kontakt: Biuro Konkursu tel. 22 609 18 10 lub sekretariat@orlybudownictwa.pl


Źródło: Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.