Aby zwiększyć wydajność oraz trwałość instalacji klimatyzacyjnej należy pamiętać o odpowiednim jej izolowaniu. Właściwa izolacja pomaga osiągnąć oszczędności, które związane są ograniczeniem do minimum strat ciepła oraz mniejszą częstotliwością remontów instalacji podczas jej użycia. Ten rok pokazuje, że najpopularniejsze obecnie są systemy Turbolit Split. Są to preizolowane rury przeznaczone do klimatyzatorów przydomowych. O możliwościach, jakie dają tego rodzaju rozwiązania, mówi Maria Witkowska, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.

Najprostsze izolowanie instalacji klimatyzacyjnej typu split - poradnik.
Izolacja

Ucieczka energii z instalacji klimatyzacyjnych to bolączka wielu właścicieli domów i mieszkań. Czasem zdarza się, że w gorące letnie dni wahamy przed włączeniem urządzenia chłodzącego nasze pomieszczenia, mając na uwadze koszty związane z jego eksploatacją. Dlatego już w trakcie montażu nowego klimatyzatora zadbać musimy o właściwe zabezpieczenie przed obniżeniem jego wydajności.

„W przypadku nieskomplikowanych, domowych instalacji typu split, dobrze zadbać o właściwą izolację już podczas wyboru komponentów. Istotne jest bowiem, aby tak skonstruować system, żeby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych napraw czy poprawek” – tłumaczy Maria Witkowska z firmy Armacell. „Właśnie na tym początkowym etapie będziemy mogli użyć preizolowanych systemów takich, jak np. Tubolit Split. Otulina fabrycznie nałożona na miedziane rury zdecydowanie ułatwia montaż i eliminuje konieczność żmudnego dopasowywania ich do przewodu” – dodaje ekspert.

Tubolit Split to bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1, izolowana fabrycznie oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej. Jedną z głównych funkcji tego rozwiązania jest zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej, co powoduje powstawanie zacieków, grzybów i pleśni i jest zjawiskiem bardzo nieestetycznym. Tubolit Split jest również odporny na promieniowanie UV, co ma znaczenie w przypadku wieloletniej ekspozycji instalacji na działanie promieni słonecznych, które mają niszczący wpływ na materiały izolacyjne. Dodatkowo opatentowany system warstwy klejącej umożliwia łatwe łączenie i rozłączanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju.