"Najpierw realizacja, potem dotacja" - co to oznacza w praktyce? Np. czy zakupy finansowane z kredytu mogą być refundowane i kiedy, tzn. po dokonaniu zakupu czy po spłacie, czy też kredyt zostaje spłacony ze środków uzyskanych w ramach dotacji; czy też: kredyt musi być bankowy czy może być kupiecki udzielony przez firmę, w której sprzęt zostaje zakupiony? Jaki jest termin wypłaty dotacji po zakończeniu inwestycji? Zadane pytania dotyczą dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i związane są z faktem, że żadna mała, rozwijająca się firma nie trzyma na koncie zamrożonych środków rzędu 1 000 000 zł.

Dotacje unijne są refundacjami, czyli najpierw realizujemy inwestycję wg harmonogramu, który opisany
jest we wniosku i biznes planie. Dopiero po zakończeniu niniejszej inwestycji wnioskujemy o płatność, którą mamy zagwarantowaną zgodnie z podpisaną umową o dotację. Jeżeli mikroprzedsiębiorstwo stara się o dotację
to dobrze jest widziane gdy otrzyma kredyt na zakładaną inwestycję, lecz do dokumentcji aplikacyjnej dołączamy tylko promesę kredytową, która wchodzi w życie dopiero po otrzymaniu decyzji, że dotacja będzie przyznana. Nie ma z góry określonego terminu wypłaty dotacji, ponieważ po zakończeniu inwestycji instytucja zarządzająca sprawdza dokładnie wniosek o płatność wraz z załączonymi fakturami na zakupy.

(2005.05.26, woj. zachodniopomorskie)