Ten numer otwiera trzecią setkę edycji czasopisma. Zobacz jak zmieniło się czasopismo!

Najnowszy numer czasopisma
Drogi Czytelniku,

Ten numer otwiera trzecią setkę edycji czasopisma. Zobacz jak zmieniło się czasopismo! Mamy nadzieję, że poprzedni, 200-ny numer okazał się dla Państwa interesującą lekturą nie tylko w jego zawartości merytorycznie związanej z obszarami naszych tytułowych zainteresowań, ale również przez publikowane w nim jubileuszowe refleksje z tej zacnej okazji. Cenne spostrzeżenia i uwagi przygotowane zostały zarówno przez osoby z nami aktywnie współpracujące, ale i osoby, które nas od lat wspierają w naszej wydawniczej i szkoleniowej działalności. Poczyniliśmy również pewne odstępstwo publikując pierwszą część większej całości przygotowanej przez Piotra Jasiukiewicza, a poświęconej historii budowy szlaku wodnego łączącego Elbląg z Iławą i Ostródą, zwanego Kanałem Elbląskim. Opracowanie to jest efektem prywatnych zainteresowań autora i wieloletniego gromadzenia przez niego unikalnych materiałów archiwalnych. Mamy nadzieję, że pomimo tego, że artykuł ten tematycznie nie jest związany z naszym tytułem, byliście Państwo i tą lekturą wielce usatysfakcjonowani.


Tym razem odstąpię od pewnej już tradycji, a mianowicie dzielenia się uwagami na istotne tematy bieżące, co nie oznacza, że do tej tradycji moich „wstępniaków” nie wrócę już w następnym numerze, a temat moich rozważań będzie nader ważny, a mianowicie dostrzegany i przez nas problem braku zainteresowania zarówno pracowników, jak i wielu pracodawców podnoszeniem kwalifikacji. Taka sytuacja powoduje, że pod tym względem jako nacja jesteśmy w unijnym ogonie. Tym zajmę się w kolejnym numerze, a teraz przejdę do krótkiego omówienia zawartości tego numeru „TCHK”, który otwiera pierwsza część cyklu trzech artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. Nanociecze, to mieszaniny (zawiesiny) cieczy bazowej i nanocząstek o wymiarze poniżej 100 nm, które czasami określane są jako ciecze nowej generacji. W części tej omówione zostały metody ich wytwarzania i bardziej szczegółowo właściwości termofizyczne, a są to: współczynnik przewodzenia ciepła, lepkość, przewodność elektryczna, potencjał zeta, napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania. Do publikacji dołączono bogaty zestaw literatury źródłowej. Autorami tego interesującego artykułu są T. Z. Kaczmarczyk, J. T. Cieśliński i K. Krygier. Z kolei R. Kołoła przedstawia oryginalny sposób określania parametrów czynnika chłodniczego dla niezwykle ważnego dla obiegów chłodniczych obszaru pary przegrzanej. Prezentuje sposób obliczania dla tego obszaru wielkości jednostkowych: entalpii, entropii i objętości. Jako przykładowy czynnik, dla którego określone zostały właściwości wykorzystał naturalny płyn roboczy, jakim jest amoniak. W opinii autora przedstawiona metoda może być z powodzeniem stosowana także w odniesieniu do innych czynników.

Kolejną pozycją jest druga część opracowania G. Żurawskiego, poświęconego wentylacji akumulatorowni. W części pierwszej tej publikacji („TCHK” nr 8/2012, s. 338-346) zwrócona została uwaga na wymagania prawne i normatywne dla wentylacji w strefach zagrożenia wybuchem. Ponadto przedstawione zostały systemy wentylacji stosowane w pomieszczeniach akumulatorowni, w tym niezwykle istotny problem wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego dla takich obiektów. Autor omówił charakterystykę techniczną, cieplną i użytkową wybranej akumulatorowni wraz ze wskazaniem występujących w niej źródeł zanieczyszczeń powietrza. Szczegółowej ocenie poddał budowę i skuteczność działania istniejącego systemu wentylacji w tym obiekcie. W części drugiej artykułu przedstawiony został projekt koncepcyjny modernizacji istniejącego systemu wentylacji dla tego obiektu wraz z oceną techniczno-ekonomiczną zaproponowanego rozwiązania. Techniki powietrza dotyczy również publikacja K. Gładyszewskiej-Fiedoruk i P. Szmycińskiego. W swoim artykule prezentują oni porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparty jest o system klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast drugi oparto na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi i ściennymi. Przewidywane rozwiązania będą pracowały w układzie dwururowym. W pierwszej części artykułu przedstawiona została charakterystyka techniczna wybranego budynku biurowego wraz z obliczeniem występujących w nim zysków ciepła i wynikającej z nich ilości powietrza wentylacyjnego.

Problematyki wykorzystania pomp ciepła dotyczy kolejny materiał, a jest nim artykuł K. Kurowskiego i M. Wajmana. W swojej publikacji prezentują oni dwa różniące się funkcjonalnością i sposobem podejścia do zagadnienia programy użytkowe, przeznaczone do projektowania dolnego źródła ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła. W części pierwszej artykułu prezentowany jest program ENERgeo, który powstał w oparciu o bogate doświadczenia znanego w Polsce producenta systemów dolnych źródeł, firmy Aspol FV. Program ten umożliwia dobór, obliczenie i zaprojektowanie kompletnej instalacji dolnego źródła dla danej pompy ciepła. „Podpowiada” użytkownikowi np. zakresy stosowania długości wymiennika i weryfikuje wprowadzane dane, nie dopuszczając do kolejnego etapu przy błędnie podanej wartości. W kolejnym materiale M. Wajman prezentuje wnikliwą recenzję tego programu z punktu widzenia jego potencjalnego użytkownika.

W dziale informacji ogólnych J. Picheta i K. Wędrowski dzielą się uwagami z I Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który odbył się w połowie października w Warszawie. Z kolei S. Filin prezentuje swoje spostrzeżenia i uwagi z pobytu na Targach POLAGRA 2012. W dziale materiałów sponsorowanych I. Bocar prezentuje nowy zawór elektroniczny serii ESDR przeznaczony do regulacji ciśnienia w przewodzie ssawnym instalacji chłodniczej, które znajduje się w ofercie elementów automatyki chłodniczej firmy Honeywell.

Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły i inne materiały w tym otwierającym trzecią setkę numerze naszego czasopisma będą ciekawą i użyteczną lekturą dla naszych stałych, ale i przypadkowych Czytelników.


Redakcja TChiKŹródło: ''