Najnowszy model komputerowy opracowany przez hiszpańskich naukowców pozwoli niezwykle dokładnie określić zawartość szkodliwych związków w atmosferze oraz ich wpływ na zdrowie człowieka - informuje serwis internetowy ScienceDaily.


Grupa informatyków z Politechniki w Madrycie opracowała - wykorzystując najnowocześniejsze techniki komputerowe - nowy model opisujący zanieczyszczenia w atmosferze. Stworzone przez nich narzędzie cechuje się większą dokładnością niż poprzednie rozwiązania, a ma też nową, praktyczną właściwość - ocenia wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.
Dzięki wykorzystaniu kilku różnych metod numerycznych, danych meteorologicznych oraz uwzględnieniu m.in. ukształtowania terenu oraz wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń, model stworzony przez hiszpański zespół okazał się niezwykle dokładny.
Zdaniem naukowców, dzięki ich modelowi można nie tylko obliczać stężenie niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych w dowolnym miejscu uwzględnionym w modelu, ale także przewidywać skład atmosfery w przyszłości. Wystarczy wprowadzić do komputera informacje o miejscu oraz wielkości planowej emisji zanieczyszczeń, a w rezultacie otrzymamy analizę pod kątem zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Naukowcy podkreślają aplikacyjny charakter swoich badań. Ich zdaniem wykorzystanie modelu przy podejmowaniu decyzji planistycznych zminimalizuje zagrożenia jakie niesie dla zdrowia człowieka budowa np. zakładów przemysłowych.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce