Firma Smay Sp. z o.o. przeprowadziła szereg dobrowolnych badań dla oferowanych systemów SafetyWay®, iSway®, iSway FC®, zakończonych wynikiem pozytywnym.

Najnowsze raporty badań: SafetyWay®, iSway®, iSway FC®
Uwzględniając aktualny stan prawny oraz w trosce o zapewnienie możliwie najwyższej jakości oferowanych produktów firma Smay Sp. z o.o. jako pierwszy w Europie producent systemów sterowanych elektronicznie przeprowadziła szereg dobrowolnych badań dla oferowanych rozwiązań zakończonych wynikiem pozytywnym, w skład których wchodziły również kompleksowe badania przeprowadzone w laboratorium I.F.I. przez niemieckich ekspertów i praktyków w dziedzinie systemów różnicowania ciśnienia. Przeprowadzone badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane systemy różnicowania ciśnienia sterowane elektronicznie mogą literalnie wypełnić wymagania funkcjonalne określone w normie PN-EN 12101-6:2007 co było dotychczas wielokrotnie poddawane w wątpliwość


NAJNOWSZE RAPORTY BADAŃ:


Instytut Aeromechaniki Przemysłowej (I.F.I.) w Aachen, Niemcy:
Raport badań w zakresie oceny funkcjonalności i niezawodności zestawów urządzeń służących do różnicowania ciśnienia zgodnie z normatywną procedurą badawczą
- SafetyWay®
- iSway FC®

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie
Raport badań w zakresie układu kontrolno-pomiarowego stosowanego w zestawach urządzeń służących do różnicowania ciśnienia sterowanych elektronicznie
- SafetyWay®, iSway®, iSway FC®Źródło: Smay Sp. z o.o.