Laureatem konkursu na najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA 2006 - SALON KLIMATYZACJA 2006 została firma Ciat Sp. z o.o. za przeciwpożarową klapę odcinającą GRYFIT CX-4S.

Przeciwpożarowa klapa odcinająca CX-4S
oferowana jest w następujących średnicach nominalnych: 100, 125, 160 i 200 mm. Dostępne są dwa warianty korpusów klapy: mufowy (dł. 145 mm) i nyplowy (dł. 190 mm). Mimo niewielkich rozmiarów możliwe jest zastosowanie sygnalizacji położenia przegrody odcinającej klapy, w zakresie położenia początkowego i końcowego.
Warto podkreślić, że klapa posiada stosunkowo dużą powierzchnię czynną w odniesieniu do średnicy nominalnej ze względu na niewielki rozmiar mechanizmu sterującego oraz grubość przegrody odcinającej.
CX-4S jest przeznaczona do wszystkich rodzajów obiektów budowlanych gdzie nie jest przewidziany wymóg sterowania zdalnego. W szczególności dedykowana jest zastosowaniu w budynkach mieszkalnych.
Stosuje się ją w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. W przypadku pożaru klapa CX-4 S umożliwia samoczynne odcięcie strefy objętej pożarem. Po zamknięciu przegrody odcinającej, klapa pozwala na zachowanie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przez który przeprowadzony jest przewód wentylacyjny lub klimatyzacyjny. Chroni w ten sposób pozostałe strefy przed gorącym dymem i gazem oraz umożliwia w nich normalną pracę instalacji.
Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6009/2005 oraz Certyfikat Zgodności ITB-0635/W.

Komentarze