Dzisiaj (17.03) po godzinie 13:00 i publicznym podliczeniu głosów, poznaliśmy laureatów Konkursu na najciekawszy produkt wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2010.

Najciekawszy produkt 2010
Tradycyjnie już podczas wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA organizowany jest Konkurs na najciekawszy produkt wystawy. O tytuł 2010 ubiegają się wyroby zgłoszone przez wystawców FORUM - SALONU, które zostały wprowadzone na polski rynek w latach 2009-2010, nie zgłoszone wcześniej do Konkursu.

Najciekawszy produkt został wybrany głosami zwiedzających wystawę i uczestników seminariów FWSK 2010. Każdy mógł oddać jeden głos wykorzystując w tym celu swoją kartę wstępu oznaczona indywidualnym numerem. Karty zostały zebrane w czasie trwania wystawy, a drugiego dnia FORUM - SALONU, 17 marca o godzinie 13:00, zostały publicznie zliczone.

Największą ilością oddanych głosów, a tym samym zwycięzcą tytułu "NAJCIEKAWSZY PRODUKT wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2010" został produkt... iSWAY® fimy SMAY.

iSWAYUrządzenia iSWAY® znajdują zastosowanie jako system nadciśnieniowej ochrony pionowych dróg ewakuacji przed zadymieniem. Dedykowane są dla obiektów budowlanych, których wysokość nie przekracza 30 m.
Praktyczna aplikacja systemu iSWAY pozwala na istotne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie.

iSWAY® charakteryzuje się zwartą konstrukcją: we wspólnej obudowie umieszczono zespół nawiewny w postaci wentylatora osiowego, o zróżnicowanej wydajności, elementów regulacyjnych oraz układu pomiarowo-sterującego kontrolującego pracę urządzenia. Doprowadzenie powietrza do przestrzeni zabezpieczanej klatki schodowej odbywa się za pośrednictwem pojedynczego punktu nawiewnego zlokalizowanego w obudowie urządzenia. Rozwiązanie takie pozwala na eliminację konieczności stosowania zbiorczego szachtu napowietrzającego wzdłuż wysokości klatki schodowej.

Dla systemu iSWAY® przeprowadzona została pełna procedura badawcza pozwalająca na poznanie ograniczeń systemu, jak również optymalizację konstrukcji urządzenia.
Rozwiązanie iSWAY® spełnia wymogi normy PN-EN 12101-6 w odniesieniu do wymaganych wartości nadciśnienia oraz prędkości przepływu powietrza na drzwiach i maksymalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi wynoszącej 100N.

Urządzenia iSWAY są produkowane w dwóch wielkościach gabarytowych:
Wielkość 1: 1800x1100x2200 mm (W x S x D)
Wielkość 2: 2200x1400x2600 mm (W x S x D)
Każde urządzenie ma spręż dyspozycyjny 300 Pa.
Wydatki w zależności od wielkości: od 10000 a 35000 m3/h.

17.03.2010 r. na FWSK 2010 podczas liczenia głosów i ogłoszenia wyników:
>>Zobacz 59 produktów zgłoszonych do Konkursu

Zaraz po iSway największą ilość punktów zebrały produkty:

2. miejsce
Ciat - Osiowy wentylator oddymiający mcr MONSUN >>więcej

3. miejsce
Mercor - Wielofunkcyjna klap wielopłaszczyznowa NEO (EIS120) >>więcej

Oddanie ważnego głosu w Konkursie na najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA było jednocześnie szansą na zdobycie ciekawej nagrody rzeczowej, ponieważ wszystkie głosy-karty wstępu brały udział w losowaniu.

W internetowej wersji Konkursu na najciekawszy produkt wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2010 maksymalnie można było oddać trzy głosy. Wyniki tego głosowania różnią się od głosów uczestników wystawy:

1. miejsce
Darco Sp. z o.o - Nasada Kominowa Niskociśnieniowa Turbowent Hybrydowy ø400 i ø500 >>więcej

2. miejsce
Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o. - Dekoracyjna kurtyna powietrzna ZEN >>więcej

3. miejsce
Fiesta Sp. z o.o./Winterwarm - Nagrzewnica gazowa kondensacyjna HR30 >>więcej


****
Marek MajRozmowa Chłodnictwo&Klimatyzacja (Ch&K) z p. Markiem Majem Prezesem Zarządu firmy SMAY (MM):
Ch&K – Skąd pomysł na urządzenie jakim jest iSWAY®?
MM – Pomysł zrodził się, jak to zwykle bywa, z potrzeby rynku. Projektanci systemów różnicowania ciśnień jako rozwiązań zabezpieczających pionowe drogi ewakuacyjne przed zadymieniem w przypadku pożaru poszukiwali zwartego urządzenia kompaktowego, które spełniałoby następujące kryteria: taniego, dedykowane do tych rozwiązań, urządzenia kompletnego, które zwolniłoby projektantów z konieczności tworzenia systemów tzw. „składaków”, będących zestawem różnych urządzeń od różnych producentów, a jednocześnie urządzenia, które można by było w prosty sposób zastosować do istniejących już budynków bez konieczności poważnej
ingerencji w architekturę.
Ch&K – Czy są podobne rozwiązania na świecie?
MM – Tak, ale tylko co do idei działania. Nasze urządzenia różnią się zakresem i ilością zastosowania, wyposażeniem wewnętrznym automatyki oraz tzw. inteligentnym działaniem.
Ch&K – Ile czasu zajęło projektowanie urządzenia i jego badanie?
MM – Cały proces projektowania i badań udało się przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie jak dla tego typu urządzeń, gdyż zajęło to zaledwie 6 miesięcy. Było to jednak możliwe tylko dlatego, że korzystano z doświadczeń i komponentów z systemu SAFETY WAY®. Po tym projekcie mieliśmy już dużą wiedzę z zakresu stosowania odpowiednich wentylatorów z lekkimi wirnikami, szybkimi siłownikami, czasami reakcji urządzeń na zmieniające się warunki ciśnienia i przepływu. Badania można było szybko przeprowadzić, także dlatego że mieliśmy zbudowane stanowiska badawcze i laboratoryjne, jakie konieczne były dla potrzeb projektu SAFETY WAY®. Mieliśmy także opomiarowany budynek poligonowy zlokalizowany w okolicach Ronda Mogilskiego w Krakowie, w który wystarczyło wpiąć urządzenie i zbierać dane o ciśnieniach, przepływach i czasach zadziałania itd.
Ch&K – Kto jest autorem pomysłu i odpowiadał za wdrożenie do produkcji?
MM – Pomysł zrodził się w trakcie badań urządzenia SAFETY WAY® (SWAY®), a jego twórcą jest zespół ludzi którymi kierował Jarosław Wiche – Dyrektor w firmie SMAY.
Ch&K – Na koniec jeszcze pytanie dotyczące finansów: z jakich środków został sfinansowany ten produkt?
MM – W przypadku tego projektu, koszty badań, dokumentacji i wdrożenia do produkcji sfinansowane zostały w całości z własnych środków firmy SMAY.
Ch&K – W tym roku po raz kolejny zdobyli państwo tytuł „Branża nas lubi”.
MM – Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Kolegom z branży, że jeszcze nas lubią i to niezmiennie od 5 lat. Zapewniam, że odwzajemniamy to każdej firmie, z którą współpracujemy, gdyż dewizą naszej firmy jest być uprzejmym i miłym dla każdego, a klient jest naszą największą wartością.