Mimo zastosowania nagrzewnic wodnych o właściwie dobranej mocy, w pomieszczeniu nie mogę uzyskać wymaganej temperatury powietrza. Jak może być tego przyczyna?


Osoby decydujące się na zastosowanie ogrzewania
nadmuchowego zasilanego gorącą wodą oczekują szybkiego osiągnięcia komfortu
cieplnego w pomieszczeniach. Jednak często
się zdarza, że poprawnie dobrane urządzenia
nie spełniają założeń. Jest kilka czynników,
które wpływają na właściwe działanie instalacji
grzewczej, a pominięcie któregoś z nich powoduje
nieprawidłowości w działaniu. Dlatego
każdorazowo zaleca się zlecenie montażu oraz
uruchomienie całego układu grzewczego specjaliście
posiadającemu doświadczenie w wykonywaniu
tego typu instalacji.
Czynnik grzejny

W układach z nagrzewnicami wodnymi podstawowym
czynnikiem grzejnym jest woda, która
na wejściu do urządzenia musi mieć odpowiednią temperaturę. Obniżenie temperatury czynnika
powoduje automatycznie spadek mocy
urządzenia, a co za tym idzie sprawności nagrzewnicy.
Dlatego podczas uruchomiania instalacji
należy sprawdzić temperaturę wody na
kotle, a następnie na króćcu przyłączeniowym.
W przypadku różnicy temperatury trzeba dodatkowo
zaizolować instalację wodną. Sterowanie
mocą nagrzewnic poprzez zmianę temperatury
czynnika sprawdza się doskonale
w halach produkcyjnych, jak również obiektach,
w których utrzymywanie temperatury nie
jest konieczne w trybie ciągłym. Zaprogramowanie
na kotle niższej temperatury w trybie
nocnym spowoduje znaczną redukcję kosztów
eksploatacji całego układu grzewczego.
Montaż i rozmieszczenie urządzeń
Ważnym elementem właściwego działania systemu
grzewczego jest odpowiednie rozmieszczenie
urządzeń w obiekcie. Nagrzewnice
wodne pracujące na powietrzu obiegowym
muszą mieć zapewnioną przestrzeń z tyłu oraz
boków urządzenia w celu zaczerpnięcia powietrza.
Niezastosowanie się do wymaganych odległości może spowodować powstanie sprężu
i zmniejszenie przepływu powietrza, co w efekcie
w znacznym stopniu prowadzi do obniżenia
mocy nominalnej urządzenia dla czynnika
grzejnego o temperaturze wymaganej w założonych warunkach. Nagrzewnice powinny być
usytuowane w sposób zapewniający równomierne
rozprowadzenie ogrzanego powietrza
na całej powierzchni pomieszczenia (rys.).
Należy pamiętać, iż każdorazowo trzeba upewnić
się, czy w czasie eksploatacji obiektu nie
będą usytuowane urządzenia lub przeszkody,
które spowodują zatrzymanie strumienia powietrza
i niemożność rozprowadzenia go na
wymaganej powierzchni.

Rys. 1 Schemat prawidłowego montażu urządzeń
Przepływ wody
Aby nagrzewnice wodne działały właściwie
należy dostarczyć odpowiednio duże ilości
czynnika grzejnego z powodu jego znacznego
wychładzania się na bloku lamelowym.
Zbyt małe przepływy wody powodują mocne
wychłodzenie wody i w efekcie przedmuchiwane
przez urządzenie powietrze nie jest
w stanie osiągnąć wymaganej temperatury.
Objawem, który wskazuje nam na tego typu
nieprawidłowość jest nadmuch ciepłym powietrzem
w początkowej fazie po uruchomieniu
urządzenia, a następnie stopniowy spadek
jego temperatury. Zaleca się przed rozpoczęciem
montażu instalacji c.o. sprawdzenie
u producenta jaki jest zalecany przepływ wody
w m3/h, oraz czy zastosowana pompa jest
w stanie dostarczyć wystarczającą ilość wody
na godzinę dla danej wysokości montażu
urządzeń.Rys. 2, 3, 4 Przykładowe sposoby rozmieszczania
nagrzewnic w pomieszczeniach
W praktyce można się spotkać również z problemem,
który powstaje podczas modernizacji
systemu grzewczego, kiedy to urządzenia
zostają wpięte w już istniejące "orurowanie".
Zanieczyszczenia, które znajdują się w rurach
lub dostały się do środka podczas wpinania
przyłącza, mogą swobodnie przejść przez instalację
i zablokować wężownicę w wymienniku.
Dlatego zaleca się, aby wykonywanie pod-
łączeń było każdorazowo realizowane przez
doświadczonego instalatora w celu uniknięcia
awarii urządzenia.
Autor: Piotr Sobczyk
Product manager, Bart Import Poland
Źródło:


Komentarze

  • wiadoma sprawa

    producenci podaja moce grzewcze dla temperatury w pomieszczeniu 0*C a urzadzenie wiadomo - chcemy zeby pracowalo w 15 - 20*C i tu jest ZONK pogrzebany ;) Dobierajcie nagrzewnice pod temperature w pomieszczeniu i z uwzględnieniem ze producenci przeceniaja moc swych zabawek o 10-30%