Mimo zastosowania nagrzewnic wodnych o właściwie dobranej mocy, w pomieszczeniu nie mogę uzyskać wymaganej temperatury powietrza. Jak może być tego przyczyna?

Nagrzewnice wodne, a niedogrzanie pomieszczenia

Osoby decydujące się na zastosowanie ogrzewania nadmuchowego zasilanego gorącą wodą oczekują szybkiego osiągnięcia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Jednak często się zdarza, że poprawnie dobrane urządzenia nie spełniają założeń. Jest kilka czynników, które wpływają na właściwe działanie instalacji grzewczej, a pominięcie któregoś z nich powoduje nieprawidłowości w działaniu. Dlatego każdorazowo zaleca się zlecenie montażu oraz uruchomienie całego układu grzewczego specjaliście posiadającemu doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. Czynnik grzejny W układach z nagrzewnicami wodnymi podstawowym czynnikiem grzejnym jest woda, która na wejściu do urządzenia musi mieć odpowiednią temperaturę. Obniżenie temperatury czynnika powoduje automatycznie spadek mocy urządzenia, a co za tym idzie sprawności nagrzewnicy. Dlatego podczas uruchomiania instalacji należy sprawdzić temperaturę wody na kotle, a następnie na króćcu przyłączeniowym. W przypadku różnicy temperatury trzeba dodatkowo zaizolować instalację wodną. Sterowanie mocą nagrzewnic poprzez zmianę temperatury czynnika sprawdza się doskonale w halach produkcyjnych, jak również obiektach, w których utrzymywanie temperatury nie jest konieczne w trybie ciągłym. Zaprogramowanie na kotle niższej temperatury w trybie nocnym spowoduje znaczną redukcję kosztów eksploatacji całego układu grzewczego. Montaż i rozmieszczenie urządzeń Ważnym elementem właściwego działania systemu grzewczego jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń w obiekcie. Nagrzewnice wodne pracujące na powietrzu obiegowym muszą mieć zapewnioną przestrzeń z tyłu oraz boków urządzenia w celu zaczerpnięcia powietrza. Niezastosowanie się do wymaganych odległości może spowodować powstanie sprężu i zmniejszenie przepływu powietrza, co w efekcie w znacznym stopniu prowadzi do obniżenia mocy nominalnej urządzenia dla czynnika grzejnego o temperaturze wymaganej w założonych warunkach. Nagrzewnice powinny być usytuowane w sposób zapewniający równomierne rozprowadzenie ogrzanego powietrza na całej powierzchni pomieszczenia (rys.). Należy pamiętać, iż każdorazowo trzeba upewnić się, czy w czasie eksploatacji obiektu nie będą usytuowane urządzenia lub przeszkody, które spowodują zatrzymanie strumienia powietrza i niemożność rozprowadzenia go na wymaganej powierzchni.

Rys. 1 Schemat prawidłowego montażu urządzeń
Przepływ wody Aby nagrzewnice wodne działały właściwie należy dostarczyć odpowiednio duże ilości czynnika grzejnego z powodu jego znacznego wychładzania się na bloku lamelowym. Zbyt małe przepływy wody powodują mocne wychłodzenie wody i w efekcie przedmuchiwane przez urządzenie powietrze nie jest w stanie osiągnąć wymaganej temperatury. Objawem, który wskazuje nam na tego typu nieprawidłowość jest nadmuch ciepłym powietrzem w początkowej fazie po uruchomieniu urządzenia, a następnie stopniowy spadek jego temperatury. Zaleca się przed rozpoczęciem montażu instalacji c.o. sprawdzenie u producenta jaki jest zalecany przepływ wody w m3/h, oraz czy zastosowana pompa jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość wody na godzinę dla danej wysokości montażu urządzeń.
Rys. 2, 3, 4 Przykładowe sposoby rozmieszczania nagrzewnic w pomieszczeniach
W praktyce można się spotkać również z problemem, który powstaje podczas modernizacji systemu grzewczego, kiedy to urządzenia zostają wpięte w już istniejące "orurowanie". Zanieczyszczenia, które znajdują się w rurach lub dostały się do środka podczas wpinania przyłącza, mogą swobodnie przejść przez instalację i zablokować wężownicę w wymienniku. Dlatego zaleca się, aby wykonywanie pod- łączeń było każdorazowo realizowane przez doświadczonego instalatora w celu uniknięcia awarii urządzenia. Autor: Piotr Sobczyk Product manager, Bart Import Poland