Typ BV 80E - nowość!CHARAKTERYSTYKA BV 80E
• Z wymiennikiem ciepła oraz układem wydechowym
• Czyste, ciepłe powietrze i wysoka wydajność
• Pojemność zbiornika na +/- 16 godzin ciągłej pracy
• Standardowy: fotokomórkowy bezpiecznik płomienia
• Łatwa konserwacja i serwis dzięki łatwowymienialnym częściom
• Obudowa pozostaje zawsze bezpiecznie chłodna
• Możliwe do zastosowania paliwa: olej napędowy lub lekki olej opałowy
• System palnika można ustawić na całkowicie czyste spalanie
• Pełna automatyczna regulacja przy pomocy termostatu pomieszczeniowego (TH-5)
• Dostępny podgrzewacz paliwa
• Przezroczysty filtr paliwowy
• Termiczne zabezpieczenie silnika
• Duży przepływ powietrza

Dystrybutor, materiał, foto: www.desapoland.pl
Foto: Nagrzewnica Master typ BV 80E