Typ BV 80E - nowość!

CHARAKTERYSTYKA BV 80E - Z wymiennikiem ciepła oraz układem wydechowym,
- Czyste, ciepłe powietrze i wysoka wydajność,
- Pojemność zbiornika na ok. 16 godzin ciągłej pracy,
- Standardowy: fotokomórkowy bezpiecznik płomienia,
- Łatwa konserwacja i serwis dzięki łatwowymienialnym częściom,
- Obudowa pozostaje zawsze bezpiecznie chłodna,
- Możliwe do zastosowania paliwa: olej napędowy lub lekki olej opałowy,
- System palnika można ustawić na całkowicie czyste spalanie,
- Pełna automatyczna regulacja przy pomocy termostatu pomieszczeniowego,
- Dostępny podgrzewacz paliwa,
- Przezroczysty filtr paliwowy,
- Duży przepływ powietrza
- Termiczne zabezpieczenie silnika
Dystrybutor, materiał, foto: www.desapoland.pl Foto: Nagrzewnica Master typ BV 80E