Wprowadzona przez VTS Clima innowacja – nagrzewnica elektryczna zintegrowana z modułem płynnego sterowania mocą grzewczą zapewnia opłacalność już na etapie zakupu urządzenia, jak i późniejsze korzyści podczas jego eksploatacji. Nagrzewnica „myśli”, jak efektywnie ogrzać, nie marnotrawiąc kosztów związanych z niepotrzebnym zużyciem energii elektrycznej.
Zastosowany w urządzeniu moduł z przetwornikiem
sterującym przekaźnikami
półprzewodnikowymi – wyjście PWM
ang. Pulse Width Modulation – przetwornik
analogowo-cyfrowy wytwarzający sygnał prostokątny o stałej częstotliwości
w zakresie kilku lub kilkunastu kHz i wypełnieniu proporcjonalnym do sygnału
zadającego – pozwala na stworzenie układu
płynnej regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy
elektrycznej
. Należy on do
zdecydowanie bardziej ekonomicznych
i nowoczesnych rozwiązań sterowania
w porównaniu do układów regulacji
stopniowej.
Wynika to przede wszystkim z mniejszego
przesterowania, czyli przegrzewania
lub niedogrzewania obiektu obsługiwanego
przez urządzenia wentylacyjne. Zużycie energii na ogrzanie pomieszczeń
budynku będzie w takim przypadku
wprost proporcjonalne do mocy nagrzewnicy
elektrycznej
Więcej na ten temat w artykule: „Inteligentna” nagrzewnica w urządzeniach VTS Clima
(Materiał i foto: VTS Clima)