Rokrocznie "Rynek Instalacyjny" przyznaje podczas znaczących targów branżowych nagrodę MEDIUM. "Rynek Instalacyjny" obejmuje patronatem medialnym szereg targów, konferencji i seminariów.
Na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2002 w Poznaniu przyznane zostaną nagrody MEDIUM w sześciu kategoriach:
• marketing i rozwój rynkowy firmy
wentylacja i klimatyzacja
• ciepłownictwo, ogrzewnictwo i energooszczędność
• gazownictwo
• woda i kanalizacja
• instalacje elektryczne.
Konkurs został objęty patronatem Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
UWAGA: W tym roku RI przewiduje wyjątkową atrakcję: spośród laureatów, jeden zostanie wyróżniony nagrodą specjalną – samochodem marki HYUNDAI TRUCK.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia
na adres redakcji "Rynku Instalacyjnego" (adres podajemy poniżej), do dnia 15 marca 2002 r., wraz z dokumentacją techniczną zgłaszanego wyrobu (opis techniczny, katalog, instrukcja użytkowania itp.) i dokonanie wpłaty na konto Domu Wydawniczego MEDIUM: 11101138 – 401130000782.
Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu załączone są do pisma lub znaleźć je można na stronie internetowej miesięcznika:
NAGRODA MEDIUM
Kryteriami, wg których jest przeprowadzana kwalifikacja wyrobów są: atrakcyjność oferty, nowoczesność i oryginalność rozwiązań, oddziaływanie na środowisko naturalne, bezpieczeństwo.
Nagroda MEDIUM i poparcie UMiRM-u mogą skutecznie pomóc firmom w promocji wyrobów.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia MEDIUM zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia targów Międzynarodowych Targów INSTALACJE 2002 w Poznaniu, 9 kwietnia br. o godzinie 18.00 w pawilonie 11.
"Rynek Instalacyjny" podczas targów INSTALACJE (09.04.2002 r.) zaprasza na dwie konferencje:
• Nowe możliwości wykorzystania paliw gazowych i innych źródeł energii
Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja

Rynek Instalacyjny
04-161 Warszawa
ul. Komorska 10
tel./fax (0-22) 613-60-37, 673-17-37
e-mail: redakcja@rynekinstalacyjny.com.pl
www.rynekinstalacyjny.com.pl