Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) już po raz trzeci przyznała nagrody Grand Prix CCIFP za najlepsze praktyki biznesowe. Laureatem tegorocznej edycji została firma DALKIA Polska, dostarczająca ciepło blisko 2 milionom Polaków.

Nagrody Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozdane!
Podczas Gali wręczenia nagród, która odbyła się 7 maja w hotelu Sofitel Victoria, uhonorowano również Macieja Wituckiego, Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej oraz Annę Streżyńską, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy otrzymali Grand Prix Spécial CCIFP.

Nagrody Grand Prix przyznane zostały już po raz trzeci. Jury, w którego skład weszli: François Colombié, Przewodniczący Jury oraz członek Rady CCIFP, Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Rafał Baniak, Wiceminister Gospodarki, Kazimierz Krupa, Redaktor Naczelny miesięcznika Forbes oraz Jérôme Baconin, Doradca ekonomiczny i finansowy ds. Europy Środkowej i krajów Bałtyckich z Ambasady Francji, wyłoniło trzy nominowane firmy: Alcatel-Lucent, Dalkia Polska oraz SII. Laureatem została firma DALKIA Polska, która zarządza systemami ciepłowniczymi w 40 miastach Polski, wykorzystując przy tym odnawialne źródła energii oraz technikę kogeneracji (wysokosprawna produkcja ciepła i energii elektrycznej w czasie tego samego procesu technologicznego). Firma została doceniona nie tylko za wyniki finansowe, ale również za działania podejmowane na rzecz środowiska naturalnego, swoich pracowników, klientów i społeczności lokalnych. Nagroda jest bowiem wyróżnieniem za całościowe podejście do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, a także sposobem na pokazanie dobrych praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach. Statuetkę z rąk Rafała Baniaka, Wiceministra Gospodarki, odebrał Jean-François Le Page, Zastępca Dyrektora Generalnego Dalkii Polska. W poprzednich edycjach laureatami były firmy: SII w kategorii Najlepsze Wyniki 2008, Alstom Power – Innowacyjne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2008, Zower – Zrównoważony Rozwój 2008, Euro Bank – Najlepsze Wyniki 2009, Boiron – Najlepszy Pracodawca 2009 oraz Michelin – Zrównoważony Rozwój 2009.

Podczas Gali została również wręczona nagroda specjalna Grand Prix Spécial. Przyznawana jest ona dla osób, które przyczyniają się do pogłębienia partnerstwa pomiędzy Polską a Francją. W tym roku otrzymali ją Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej. Kapituła Grand Prix Spécial doceniła wysiłki obu osób na rzecz porozumienia pomiędzy TP SA a UKE z października 2009. W roku ubiegłym nagroda specjalna została przyznana rodzinie Zaleskich za wspieranie działalności kulturalnej w Polsce i we Francji oraz prowadzone w naszym kraju inwestycje.

Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. W 2008 roku była szóstym inwestorem zagranicznym w Polsce z przepływem blisko 567 mln euro. Jeśli chodzi o łączną skalę inwestycji, Francja była według NBP trzecim inwestorem zagranicznym z kwotą 12,5 mld euro.