Minister Infrastruktury nagrodził nowy budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - pierwszy inteligentny obiekt na Politechnice Gdańskiej.


Szczególnie doceniono nowoczesną architekturę
odzwierciedlającą współczesne tendencje w projektowaniu budynków
naukowo-dydaktycznych oraz przejrzysty i czytelny układ przestrzenny o
złożonych funkcjach użytkowych. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
architektury i budownictwa wyróżnienia otrzymał zespół z Politechniki
Gdańskiej - architekci inż. Mariusz Grych i dr inż. Andrzej Prusiewicz
oraz konstruktorzy: Janusz Matyskiewicz i Kazimierz Gwizdała. (źródło:
Polska Dziennik Bałtycki).
Tak jak wszystkie elementy budynku, również system klimatyzacji
powietrza podlegał bardzo rygorystycznym kryteriom doboru. Dla VBW Engineering powodem do dumy jest wybór produktów firmy oraz to, że od momentu uruchomienia, ponad 6 miesięcy temu,
doskonale spełniają powierzone im zadanie. Montaż urządzeń
przeprowadziła firma Klimat Solec sp. z o.o. O doskonały klimat
sprzyjający nauce i przeprowadzaniu badań naukowych w Inteligentnym
Budynku PG dbają centrale klimatyzacyjne dachowe BD (6 szt.), centrale
klimatyzacyjne sekcyjne BS (5 szt.) oraz centrale klimatyzacyjne
podwieszane SPS (4 szt.).

Źródło: vbw.pl