Nagroda KLIMA-THERM dla najlepszego absolwenta Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda KLIMA-THERM dla najlepszego absolwenta
W dniu 19 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Tradycją tej gali, już od kilku lat, stało się wyróżnianie najlepszych studentów nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez największe firmy z Trójmiasta.

KLIMA-THERM konsekwentnie realizując politykę wsparcia i współpracy z uczelniami wyższymi w całej Polsce - nagrodziła najlepszego studenta Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG. W imieniu KLIMA-THERM nagrodę dla najlepszego absolwenta Instytutu z roku akademickiego 2009/2010 wręczyła Anna Sierant, Dyrektor ds. Personalnych.Foto: Klima-ThermŹródło: Klima-Therm S.A.