Lu-Ve SpA została przyjęta do etapu finałowego wyróżnienia ETYKA i PRZESIĘBIORSTWO 2008.
30 stycznia 2009 Komitet Organizacyjny ETYKI i PRZEDSIĘBIORSTWA nagrodzi najlepsze porozumienia związków zawodowych oraz akcje czynnego uczestnictwa, projektowe i dialogu społecznego w zakresie:
- Zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
- Szkolenia profesjonalistów wyższego szczebla
- Szkolenia managerskiego
- Jednostki (obywatela) i społeczeństwa
Celem nagrody jest ukazanie wartości nowego modelu przedsiębiorstwa, stworzonego na bazie zaawansowanych relacji przemysłowych, zdolnego do połączenia opieki i podnoszenia wartości pracowników, a szczególnie pracowników o dużej wiedzy i wymagań konkurencyjności i rozwoju firm.
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
- Agenquadri Cigl (Ogólne Stowarzyszenie Pracowników Wyższego Szczebla - CGIL)
- Włoskie Stowarzyszenie Dyrektorów Personelu AIDP
- Stowarzyszenie Projekt Pracowników Wyższego Szczebla APQ /CIGL
- Włoska Konfederacja CIQ/ UIL
- Federmanagement
Edycja 2008 Nagrody, drugi rok z rzędu otrzymała medal od Prezydenta Republiki Georgio Napolitano. Patronat nad nagrodą objęło Prezydium Rady Ministrów i Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Socjalnej.
W finałowym etapie znajdują się: Wodociąg z Apuli SpA (Acquedotto Pugliese SpA), Bank (Bancka di Credit Cooperativo e di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Bensos, Gmina Lauria, Gmina Mediolan, firmy: Del Giudcie Srl, Elica SpA. I.GE.M.A.S Scarl, Indesit Company SpA,
LU-VE SpA, Manpower Formazione SpA, Medilife SpA, Poczta włoska (Poste Italiane Spa), Prowincja Mediolan, RGA Consulting.
Zwycięzca zostanie ogłoszony w piątek 30 stycznia 2009, podczas uroczystości w Rzymie w Sali Biblioteki CNEL.
Źródła: www.luve.it