O nadciśnieniowym systemie bezdymowego utrzymania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych Alfreda Eichelbergera i konkursie na "Najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2008".
Utrzymanie bez dymu klatek schodowych jest – w sensie prawnym – nowym zagadnieniem. Od niedawna obowiązuje cz. 6 normy 12101 opisująca systemy różnicy ciśnień. Zarówno dla nowych jak i dla modernizowanych obiektów następuje zmiana sposobu realizacji braku zadymienia klatek schodowych. Klatka zostaje "napompowana" powietrzem, ale tak by na zamkniętych drzwiach nie wytworzyć siły większej niż 100 N. Sile 100 N na typowych drzwiach wielkości 2 m² odpowiada nadciśnienie na klatce w wysokości 50 Pa. Po otwarciu drzwi nadmiar powietrza z klatki powstrzymuje dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez system specjalnych klap bypassowych. Włączenie urządzenia wyzwalają czujki dymowe rozmieszczone w zależności od wersji wykonania systemu. Warunkiem działania jest zapewnienie wywiewu z każdego piętra.
Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, szczególnie klatek schodowych jest nieodzownym warunkiem umożliwienia ewakuacji ludzi i prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną. System Eichelberger, oferowany w Polsce przez BSH Klima Polska spełnia wymagania normy PN-EN 12101-6 (max 50 Pa, min. 0,75 m/s, < 3 sek.)
Nadciśnieniowy system zapobiegający zadymianiu, na polskim rynku od 2007 roku, został przez BSH Klima Polska zgłoszony do konkursu "Najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2008".
Przy okazji przypominamy ogólne warunki zgłoszenia produktu do konkursu "Najciekawszy produkt...":
• do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty, urządzenia i usługi wprowadzone na rynek po 01.01.2007 r.
• do konkursu nie mogą być zgłaszane produkty, urządzenia i usługi, które były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu
• wystawcy są zobowiązani do wyeksponowania w stoisku produktów i urządzeń zgłoszonych do konkursu
Najbliższa edycja FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2008 będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 18-19 marca. W targach weźmie udział ponad 80 wystawców (stan na dzień 29.01).
Więcej na temat systemu Eichelberger w artykule Systemy i instalacje do bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych
Zobacz też: Nadciśnieniowe systemy zapobiegające zadymianiu (11MB)