Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) obchodzi 65-lecie działalności. NOT to największa polska organizacja inżynierska, skupiająca blisko 110 tys. członków indywidualnych zrzeszonych w 38 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych. Uroczysty jubileusz odbędzie się 12 grudnia w siedzibie organizacji.

Naczelna Organizacja Techniczna obchodzi jubileusz 65-lecia
"12 grudnia 1945 r. powołano w Warszawie - jako zrzeszenie stowarzyszeń - Naczelną Organizację Techniczną. Była ona dostępna dla wszystkich osób ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym. Reprezentowała różne gałęzie techniki i branże gospodarcze oraz interesy ogółu inżynierów i techników" - przypomina przedstawiciel organizacji Janusz M. Kowalski w przesłanym PAP komunikacie.

Jak dodaje, członkami NOT były wszystkie polskie stowarzyszenia inżynierów i techników. W latach 1945-90 działalność NOT koncentrowała się na udziale techników i inżynierów w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych, a następnie rozbudowie gospodarki narodowej, na kształceniu i szkoleniu inżynierów. Z inicjatywy NOT powstało w Polsce kilka wyższych uczelni technicznych.

Po przemianach ustrojowych lat 90. XX wieku, NOT przekształciła się w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Działalność Federacji skupiła się na zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Jednym z głównych zadań stało się również dbanie o prestiż zawodu inżyniera i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Pierwszy Kongres Naczelnej Organizacji Technicznej odbył się w Katowicach, w grudniu 1946 r. pod hasłem: "Realizacja Planu Odbudowy - to utrwalanie naszych granic, to dobrobyt ogólny". Miejscem spotkań kolejnych kongresów były: Warszawa, Wrocław, Zabrze.

Z kolei VI Kongres zwołano w 1971 r. w Poznaniu. Obrady toczyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Hasłem Kongresu była "Technika w procesie intensyfikacji gospodarki". W Kongresie wzięła udział 50-osobowa reprezentacja polskich inżynierów i techników pracujących na obczyźnie, reprezentująca 11 państw.

Z czasem kongresy organizowane przez NOT przekształciły się w Kongresy Techników Polskich. "Po 6 latach obecności Polski w Unii Europejskiej środowisko techniczne skupione w FSNT-NOT uznało za celowe zwołanie XXIV Kongresu Techników Polskich, który nie tylko zajmie się relacjami technika - gospodarka w Polsce, ale także w Unii Europejskiej w aspekcie globalizacji" - wyjaśnia Janusz M. Kowalski.

Obrady XXIV Kongresu zapoczątkowano podczas VIII Forum Inżynierskiego w czerwcu 2010 r. w Poznaniu. Strategiczne tematy XXIV Kongresu to innowacyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne kraju i problemy infrastruktury, głównie transportu. Kongres zakończony sesja podsumowująca, która odbędzie się w Łodzi w maju 2011 r.

Udział w niedzielnym jubileuszu zapowiedzieli m.in. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber. W spotkaniu wezmą udział również laureaci honorowych tytułów "Złoty Inżynier", innowatorzy, wynalazcy, twórcy techniki, naukowcy uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych.

NOT logoFSNT-NOT jest organizacją pozarządową i stanowi wspólnotę 38 stowarzyszeń skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych. Reprezentuje wszystkie specjalności współczesnej techniki, integruje krajowe i zagraniczne środowiska polskich techników i inżynierów.
NOT jest właścicielem Wydawnictwa SIGMA-NOT, wydającą 33 czasopisma fachowe, w tym "Przegląd Techniczny” -najstarsze polskie czasopismo ukazujące się od 1866 r. Dwa z tytułów SIGMY notowane są na tzw. Liście Filadelfijskiej.
Od 1994 r. patronuje plebiscytowi o tytuł "Złotego Inżyniera”. We współpracy z redakcją "Przeglądu Technicznego” i Krajową Izbą Gospodarczą przyznaje nagrodę "Dźwignia” firmom legitymującym się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Organizuje również Olimpiadę Wiedzy Technicznej i konkurs "Młody Innowator”.
Jest członkiem Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich(WFEO) i Europejskiej Federacji Organizacji Inżynierskich (FEANI).





Źródło: PAP - Nauka w Polsce