Innowacyjne rozwiązania techniczne w segmencie systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF.


Segment systemów VRF rozwija się obecnie na polskim rynku bardzo dynamicznie. Podyktowane
jest to rosnącymi potrzebami naszego rynku w zakresie dużych systemów klimatyzacyjnych z centralnym sterowaniem oraz możliwością komunikacji z systemami BMS budynków.
Zgodnie z polityką ciągłego rozwoju, swój nowy system przygotowała również firma Mitsubishi
Heavy Industries
(MHI), japoński producent układów klimatyzacyjnych o jednej
z najbogatszych historii w branży klimatyzacji.
Po kilkunastu latach dominacji, początkowo systemu
KX2, potem KX4, nadchodzi era systemu KX6.
Nowa generacja systemów VRF MHI o symbolu KX6 jest
rozwiązaniem innowacyjnym podnoszącym poprzeczkę
techniczną zarówno w zakresie sprawności energetycznej,
funkcjonalności układu (m.in. gabaryty jednostek
zewnętrznych) jak i możliwości konfiguracyjnych.
Nowa linia produktowa składa się z trzech grup (zakresów
mocy) agregatów zewnętrznych (oraz kombinacji
agregatów), które mają możliwość pracy do temperatury
–20°C w funkcji grzania oraz do temperatury –15°C
w funkcji chłodzenia.
System VRF KX6 MICRO (4-6HP) MHI


Rozwiązanie to jest systemem Mini VRF nowej generacji
przeznaczonym do małych i średnich obiektów komercyjnych.
Układ ten oparty jest na agregatach zewnętrznych
wyposażonych w jeden wentylator. Takie rozwiązanie
techniczne jednostek zewnętrznych pozwoliło na redukcję przestrzeni zajmowanej przez agregat oraz
jego wagi o 35% (w stosunku do poprzedniego systemu
MHI KX4).
Jest to system inwerterowy wyposażony w jedną sprężarkę
DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy
(pompa ciepła).
Systemy KX6 MICRO (4-6HP) są rozwiązaniami charakteryzującymi
się możliwością podłączenia do jednego
agregatu do 8 jednostek wewnętrznych i możliwością
przewymiarowania układu do 150% mocy nominalnej.
W typoszeregu występują trzy agregaty zewnętrzne o mocy
chłodniczej: 11,2 kW, 14,0 kW i 15,5 kW. Możliwość
przewymiarowania układów sprawia, że mogą one
obsługiwać pomieszczenia o zapotrzebowaniu na chłód
do ponad 23 kW (w przypadku niejednoczesności
występowania zysków ciepła).
Wysoka sprawność energetyczna (EER do 4,0, COP do
4,33) pozwala sklasyfikować wszystkie agregaty zewnętrzne
w najwyższej klasie efektywności energetycznej
„A”.
System VRF KX6 MICRO (8-12HP) MHI


Rozwiązanie to jest systemem VRF przeznaczonym do
średnich obiektów komercyjnych.
W konstrukcji tej udało się zastąpić agregat zewnętrzny
z pionowym wyrzutem powietrza rozwiązaniem z dwoma
wentylatorami o poziomym wyrzucie powietrza. Takie
rozwiązanie techniczne pozwoliło na redukcję przestrzeni
zajmowanej przez agregat o 47% i redukcję wagi
o 14% (w stosunku do poprzedniego systemu MHI KX4).
Jest to system inwerterowy wyposażony w jedną sprężarkę DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy
(pompa ciepła).
Systemy te (8-12 HP) charakteryzują się możliwością
podłączenia do jednego agregatu do 22 jednostek wewnętrznych
i możliwością przewymiarowania układu do
150% mocy nominalnej. W typoszeregu występują trzy
agregaty zewnętrzne o mocy chłodniczej: 22,4 kW,
28,0 kW i 33,5 kW. Możliwość przewymiarowania układów
sprawia, że mogą one obsługiwać pomieszczenia
o zapotrzebowaniu na chłód do ponad 50 kW (w przypadku
niejednoczesności występowania zysków ciepła).
Rozwiązania te, podobnie jak poprzednie jednostki, sklasyfikowane
są w najwyższej klasie efektywności energetycznej
„A”.
System VRF KX6 (14-24HP) MHI


Rozwiązanie to jest klasycznym systemem VRF przeznaczonym
do średnich i dużych obiektów komercyjnych.
Jest to konstrukcja z pionowym wyrzutem powietrza
realizowanym przez dwa wentylatory osiowe.
Jest to system inwerterowy wyposażony w dwie sprężarki
DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy
(pompa ciepła).
Systemy 14-24 HP charakteryzują się możliwością podłączenia
do jednego agregatu do 49 jednostek wewnętrznych
i możliwością przewymiarowania układu do 200%
mocy nominalnej (agregaty o mocy 40,0 i 45,0 kW).
W typoszeregu występuje osiem agregatów zewnętrznych
o nominalnej mocy chłodniczej od 33,5 kW do 68,0 kW.
Rozwiązania te sklasyfikowane są w najwyższej klasie
efektywności energetycznej „A” (w zakresie 14-20HP).

Systemy kombinacyjne VRF KX6 (26-48HP) MHI

Rozwiązanie to jest stosowane przy mocach chłodniczych
powyżej 68,0 kW i przeznaczone jest do dużych
obiektów komercyjnych.
Wówczas stosuje się kombinację dwóch agregatów zewnętrznych
(jednostki KX6 o mocach 12-24 HP) pracujących
we wspólnym układzie chłodniczym.
Jest to system inwerterowy wyposażony w cztery (2 x 2)
sprężarki DC inwerter, występujący jako układ 2-rurowy
(pompa ciepła).
Systemy konmbinacyjne charakteryzują się możliwością
podłączenia do układu agregatów pracujących na wspólnym
układzie chłodniczym do 80 jednostek wewnętrznych
z możliwością przewymiarowania układu do 160%
mocy nominalnej (agregaty o łącznej mocy od 73,5
do 96,0 kW).
Możliwych jest dwanaście kombinacji agregatów zewnętrznych
o łącznej nominalnej mocy chłodniczej od
73,5 kW do 136,0 kW.
Powyżej opisane systemy występują również w wersji
3-rurowej (odzysk ciepła) jako system o symbolu
KXR6 (8-48 HP).

Jednostki wewnętrzne systemu VRF KX6 MHI

Wszystkie powyżej opisane agregaty zewnętrzne posiadają
możliwość podłączenia wspólnej bogatej gamy jednostek
wewnętrznych. Do wyboru mamy 13 typów
i 70 modeli jednostek wewnętrznych.
Daje to niezwykłe zdolności adaptacyjne układów
KX6 MHI.
Jednostki wewnętrzne sterowane
mogą być zarówno pilotami bezprzewodowymi
jak i naściennymi
sterownikami przewodowymi typu
RC-E3 (rozwiązanie preferowane
ze względu na funkcjonalność
oraz możliwości użytkowe).
Nastawy temperatury nawiewanego powietrza można tu
zmieniać z dokładnością do 0,5°C, co powinno zaspokoić
najbardziej wymagających użytkowników.
Więcej informacji technicznych na temat nowej generacji
systemów KX6 Mitsubishi Heavy Industries można
uzyskać na stronie internetowej www.mhi.info.pl.
Dalszy rozwój systemów VRF i konkurencja w tym
zakresie pomiędzy wiodącymi producentami, daje gwarancję
podnoszenia ich możliwości technicznych i konfiguracyjnych.
Jest to ważny segment rynku klimatyzacyjnego w Polsce,
który wciąż będzie zyskiwał na znaczeniu i będzie
on zajmował ważne miejsce w ofercie handlowej każdej
Wartości współczynników wydajności energetycznej EER i COP poszczególnych modeli jednostek zewnętrznych KX6 MHI. firmy klimatyzacyjnej.
Opracował : mgr inż. Marcin Jurka
Kierownik Działu Handlowego
ELEKTRONIKA.S.A. o/Warszawa
ul. Puławska 538
tel. 022 644 18 81
tel. 022 644 26 13
www.mhi.info.pl
Artykul ppbrano ze strony: www.elektronika-sa.com.pl