MSV-BD Leno™ przeznaczony jest do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz systemach ciepłej wody użytkowej.
Fot. 1. MSV-BD 003Z4001 L
MSV-BD Leno™ jest połączeniem zaworu z ręczną nastawą i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się szeregiem unikalnych właściwości:
• Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż.
• Górna część korpusu jest obracana o 360° w celu dogodnego pomiaru oraz odwadniania.
• Numeryczna skala nastaw wstępnych, widoczna pod różnymi kątami.
• Łatwe blokowanie nastaw.
• Wbudowane złączki pomiarowe do 3 mm iglic.
• Wbudowany kurek spustowy z oddzielnym spustem zasilanie/powrót.
• Otwarcie/zamknięcie przepływu także za pomocą klucza nimbusowego.
• Otwarcie/zamknięcie zaworu oznaczone kolorem.
Szczególną zaletą zaworu MSV-BD Leno™ jest możliwość odcięcia niezależna od nastawy na zaworze oraz możliwość odwodnienia instalacji za jego pomocą z obu stron.
>>więcej nt. MSV-BD Leno™