Do 31 marca studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury do konkursu "Studencki Nobel 2009", organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Tytuł trafi do najlepszego i najaktywniejszego żaka w Polsce.


W konkursie mogą wziąć udział studenci zaoczni i dzienni, uczelni państwowych i prywatnych, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Średnia ocen z ostatniego semestru musi wynosić minimum 4,0. W rywalizacji nie mogą uczestniczyć doktoranci i studenci studiów podyplomowych.
Jak wyjaśniają organizatorzy, studenci powinni wykazać się czymś, co ich wyróżni z grona dwóch milionów pozostałych żaków. Może być to udział w wymianach międzyuczelnianych, publikacja prac naukowych, osiągnięcia sportowe, udokumentowana znajomość języków obcych, równoległe studia na innym kierunku. Oceniana będzie również ich aktywność społeczna, charytatywna i artystyczna.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.studenckinobel.pl.
Konkursu zostanie rozegrany w trzech etapach.
Do 31 marca potrwa rejestracja uczestników konkursu. Po jej zakończeniu zostaną wybrani najlepsi studenci z uczelni biorących udział w konkursie. Laureatem tego etapu mogą być osoby, które - na podstawie oceny nadesłanych zgłoszeń - otrzymali co najmniej 100 punktów z 350 możliwych do uzyskania.
Z tego grona w kwietniu i maju w każdym województwie lokalne komisje konkursowe (m.in. z udziałem rektorów uczelni) wybiorą najlepszego studenta.
W ogólnopolskim finale komisja konkursowa wybierze z najlepszego z 16 uczestników, który zyska tytuł "Najlepszego Studenta 2009 roku".
W każdym etapie - zaznaczają organizatorzy -przyznawane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie wojewódzkim otrzymają wyróżnienie i tytuł "Laureata Konkursu Studencki Nobel".
16 studentów z etapu krajowego zostanie narodzonych medalem "Studenckiego Nobla".
Patronat nad impreza objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.
Źródło: PAP