Do 20 października naukowcy przed 30. rokiem życia, którzy stworzyli niecodzienne rozwiązanie, prototyp lub technologię mogą się zgłaszać do konkursu "Młody Wynalazca 2009". Rozpoczęła się właśnie trzecia edycja imprezy organizowanej przez firmę Eurobusiness-Haller. Główną nagrodą jest możliwość zaprezentowania zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA", które odbędą się w Brukseli w listopadzie. To najbardziej prestiżowa na świecie impreza wystawiennicza w dziedzinie wynalazczości.


Jej częścią jest doroczny, międzynarodowy konkurs innowacji "Brussels Eureka". Projekt, który zwycięży w polskim konkursie "Młody Wynalazca" zostanie do niego zgłoszony. Tym samym stanie przed szansą zdobycia nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej OMPI w kategorii młody wynalazca.
Zwycięskie rozwiązanie czeka również prezentacja na XVI Krajowej Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych na Targach Wynalazczości w 2009 roku, która odbędzie się w warszawskim Muzeum Techniki NOT w marcu 2010.
Zainteresowani udziałem w konkursie powinni przesyłać swoje do dnia 20 października na adres: EUROBUSINESS-HALLER, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, z dopiskiem KONKURS "MŁODY WYNALAZCA 2009".
Zgłoszenie musi zawierać: imiona, nazwiska i adresy wykonawców (oraz ewentualnie opiekuna projektu), tytuł rozwiązania, jego opis i omówienie etapu wdrożeniowego, spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty, ewentualne nagrody i opinie oraz prototyp lub makietę (o ile takowe istnieją).
W ubiegłym roku zwyciężył projekt "System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym", opracowany przez zespół w składzie: Krzysztof Buczek, Paweł Nożykowski, Łukasz Pochylski i Andrzej Wereszczyński.
Patronat honorowy nad konkursem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.
Więcej informacji o inicjatywie na stronie: http://www.haller.pl/content/view/103/260/
Źródło: BCC