We współczesnych systemach klimatyzacji najczęściej wykorzystywanym źródłem chłodu, obok absorpcyjnych agregatów chłodniczych, są sprężarkowe agregaty chłodnicze.

Zarówno, jeśli chodzi o systemy z bezpośrednim odbieraniem ciepła od chłodzonego powietrza (agregaty sprężająco-skraplające) jak też systemy pośrednie z cieczą pośredniczącą (agregaty wody ziębniczej) oprócz zamierzonego efektu chłodniczego „produktem ubocznym” są bardzo duże ilości ciepła, które należy odprowadzić z systemu. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami i w zasadzie najprostszymi w doborze są agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. W przypadku zastosowania tego typu urządzeń ciepło kondensacji gorących par czynnika ziębniczego jest bezpowrotnie przekazywane do powietrza atmosferycznego. W praktyce jednak wykorzystywane są różne rodzaje sprężarkowych agregatów chłodniczych, w których ciepło skraplania może być przekazywane do otoczenia lub wykorzystywane użytecznie na wiele innych rozmaitych sposobów. W artykule przedstawiono przegląd obecnie stosowanych sprężarkowych urządzeń chłodniczych oraz metody usuwania ciepła z systemów klimatyzacji, w których „źródłem zimna” są urządzenia pracujące w oparciu o zasadę działania lewobieżnych, parowych obiegów chłodniczych.

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja
Autor: Bartłomiej ADAMSKI*), Kraków