Firma Danfoss proponuje swoim Klientom nowy portal szkoleniowy „Danfoss learning”. Dzięki niemu jest możliwość dostępu w 11 różnych językach. Portal dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku……… i jest dostępny całkowicie za darmo!

Możesz mieć bezpłatny dostęp do szkoleń z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca.
Danfoss Learning jest platformą szkoleń online odpowiadającą potrzebom kształcenia zawodowego. Program szkoleń zapewnia poznawanie nowych oraz aktualizowanie i usystematyzowanie już nabytych kompetencji i umiejętności technicznych z zakresu chłodnictwa. Jeżeli jesteś instalatorem lub serwisantem urządzeń chłodniczych, jeżeli sprzedajesz urządzenia chłodnicze, jeżeli jesteś studentem chłodnictwa - powinieneś jak najszybciej odwiedzić stronę www.learning.danfoss.pl i jak najszybciej się zarejestrować.

Danfoss learning

Tematyka szkoleń


Na Danfoss Learning znajdziecie Państwo szeroki wybór szkoleń z zakresu:
- podstaw chłodnictwa i technologii chłodniczych
- różnych aplikacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (np. komora chłodnicza, pompy ciepła, chillery, instalacje na CO2, schładzalniki do mleka itp.)
- zagadnień serwisowych (np. instalacja i serwis TZR, instalacja i serwis agregatów skraplających, instalacja i serwis poszczególnych sprężarek Danfoss: MTZ, SZ, seria H, HHP, SH itp.)
- konkretnych produktów Danfoss pokazujące ich cechy, zalety, korzyści, działanie itp. (np. zawory rozprężne termostatyczne i elektroniczne, armatura instalacji chłodniczych, sprężarki i agregaty skraplające Danfoss, itp.)


Rodzaje szkoleń


Samodzielna nauka e-Lekcje

Użytkownik portalu Danfoss Learning ma dostęp do kilkudziesięciu różnych szkoleń typu e-Lekcje.
Jest to specjalny rodzaj szkolenia który za pośrednictwem tekstu, grafiki, dźwięku i animacji umożliwia w sposób łatwy i przyjemny przekazywanie wiedzy w zależności od tematyki szkolenia.
E-Lekcje w języku polskim
Wraz z udostępnieniem portalu Danfoss Learning w Polsce firma Danfoss przygotowała osiem e- Lekcji w języku polskim. Nowe materiały będą sukcesywnie tłumaczone i umieszczane w portalu.

Oferta składa się z pakietu sześciu lekcji poświęconych jednej z podstawowych aplikacji stosowanych w chłodnictwie jakim jest komora chłodnicza:
• Komora chłodnicza, moduł 1 – wprowadzenie
• Komora chłodnicza, moduł 2 – zastosowania
• Komora chłodnicza , moduł 3 – obliczanie obciążenia cieplnego, część 1
• Komora chłodnicza, moduł 3 – obliczanie obciążenia cieplnego, część 2
• Komora chłodnicza, moduł 4 – dobór produktów, część 1
• Komora chłodnicza, moduł 4 - dobór produktów , część 2
W skład oferty wchodzą na tę chwilę jeszcze dwie pojedyncze e-Lekcje poświęcone produktom oferowanym przez firmę Danfoss:
• Agregaty skraplające Optyma™ Slim Pack
• Sprężarka Performer – seria „H”

E-learning

Zagadnienia poruszane w poszczególnych e-lekcjach dostępnych w j. Polskim - Agregaty skraplające Optyma™ Slim Pack

Agregaty skraplające Optyma™ Slim Pack
- Jaki jest zakres oferty agregatów skraplających firmy Danfoss?
- Jakie komponenty wchodzą w skład agregatu Optyma™ Slim Pack?
- Jaki jest zakres pracy i zakres wydajności agregatów Optyma™ Slim Pack?
- Jaki jest zakres zastosowań agregatów Optyma™ Slim Pack?
- Charakterystyka techniczna agregatów Optyma™ Slim Pack
- Jak oznaczane są agregaty Optyma™ Slim Pack?
- Jakie są funkcje i zalety agregatów Optyma™ Slim Pack?

Tematyka: produkt
Poziom: dla średnio zaawansowanych
Czas trwania kursu to 30 minut
Język: angielski + polski

Produkt

Zagadnienia poruszane w poszczególnych e-lekcjach dostępnych w j. Polskim - Sprężarka Performer – seria „H”

Sprężarka Performer – seria „H”
- Jakie były przełomowe wydarzenia związane z rozwojem sprężarek firmy Danfoss do zastosowań komercyjnych?
- Jaki jest zakres sprężarek spiralnych Performer serii „H”?
- Jakie są zastosowania sprężarek spiralnych Performer serii „H”?
- Jaki jest system oznaczania sprężarek spiralnych Performer seri „H”?
- Jakie są kluczowe cechy sprężarek spiralnych Performer serii „H” związane z ich konstrukcją?
- Zarządzanie przepływem gazu w sprężarkach spiralnych Performer serii „H”.
- Zarządzania przepływem oleju w sprężarkach spiralnych Performer serii „H”.
- Jakie są kluczowe cechy techniczne sprężarek spiralnych Performer serii „H”?
- Co to jest podatność promieniowa i osiowa spiral w sprężarkach spiralnych Performer serii „H” oraz jak jest uzyskiwana?
- Na czym polega zabezpieczenie sprężarek HOOP (Hot Oil Protector) w sprężarkach spiralnych serii „H”?
- Jaką funkcję pełni bimetalowy zawór termiczny powrotu oleju w sprężarkach spiralnych Performer serii „H”?
- Na czym polega i jak jest realizowana funkcja łatwego rozruch „delta P” w sprężarkach spiralnych Performer Serii „H”?
- Jaką funkcję pełni płytkowo pierścieniowy zawór zwrotny umieszczony bezpośrednio nad portem tłoczenia w sprężarkach spiralnych Performer serii „H”?
- Porównanie poziomu dźwięku sprężarki podczas wyłączania i uruchamiania sprężarki spiralnej performer serii „H”.
_ Tandemy sprężarek spiralnych Performer serii „H”
- Jaki jest zakres zastosowań sprężarek spiralnych Performer serii „H” do układów klimatyzacji?

Tematyka: produkt
Poziom: dla średnio zaawansowanych
Czas trwania kursu to 30 minut
Język: angielski + polski

Compresor


Zagadnienia poruszane w poszczególnych e-lekcjach dostępnych w j. Polskim - Komora chłodnicza


Komora chłodnicza, moduł 1 – wprowadzenie

- Co to jest komora chłodnicza i jakie jest jej przeznaczenie?
- Co to jest system HACCP i jakie zasady są z nim związane?
- Jakie czynniki wpływają na jakość przechowywanej żywności?
- Jakie dostępne są metody umożliwiające utrzymanie wysokiej jakości przechowywanej żywności?
- Jakie procesy zachodzą w komorze chłodniczej?
- Jaki jest wpływ temperatury na jakość przechowywanych produktów?
- Jaki jest wpływ wilgotności i prędkości powietrza w komorze na jakość przechowywanych produktów?
- Jak zbudowana jest komora chłodnicza i podstawowy układ chłodniczy?
- Jakie rodzaje agregatów wykorzystujemy przy komorach chłodniczych i dlaczego?

Tematyka: aplikacje
Poziom: podstawowy
Czas trwania kursu to 30 minut + test
Język: angielski + polski

Komora chłodnicza

Komora chłodnicza, moduł 2 – zastosowania
- Jakie są rodzaje komór chłodniczych i jakie jest ich zastosowanie?
- W jakich temperaturach powinniśmy przechowywać produkty spożywcze w komorze chłodniczej?
- Jakie są przeliczniki / współczynniki W/m3 w prostej metodzie szacowania strat cieplnych komory chłodniczej?
- W jakim celu stosujemy regulację automatyczną układu chłodniczego komory chłodniczej?
- Jakie obiegi chłodnicze występują w komorach chłodniczych? Jakie są ich zalety, wady? Jakie elementy wchodzą w skład układów podstawowych i zaawansowanych?
- Jakie funkcje automatycznej regulacji są realizowane w komorze chłodniczej oraz jakie produkty są do tego wykorzystywane?
- Co to jest proces odessania czynnika w układzie chłodniczym ? W jakim celu i jak się go realizuje?
- Jak jest realizowany proces włączania / wyłączania wentylatora skraplacza? Jak jest realizowana regulacja obrotów wentylatora skraplacza? Jakie są wady i zalety obu sposobów regulacji ciśnienia skraplania?
- Co powinniśmy wiedzieć o procesie odtajania parownika? Dlaczego odtajanie jest konieczne? Jak często należy przeprowadzać odtajanie? Jak długo ma trwać proces odtajania? Jakie są rodzaje odtajania i jak są realizowane? Jakie są ich wady i zalety?
- Dlaczego i jak powinniśmy zabezpieczyć sprężarkę jeżeli jest ona stosowana w niskich temperaturach otoczenia? Jak zmienia się zawartość czynnika w oleju w zależności od panującego ciśnienia i temperatury w układzie chłodniczym?

Tematyka: aplikacje
Poziom: dla średnio zaawansowanych
Czas trwania kursu to 45 minut + test
Język: angielski + polski

Komora chłodnicza

Komora chłodnicza , moduł 3 – obliczanie obciążenia cieplnego, część 1
- Dlaczego obliczamy obciążenie cieplne komory chłodniczej?
- Jakie zakresy temperatur są stosowane w komorach chłodniczych, mroźniach i tunelach chłodniczych i zamrażalniczych?
- W jaki sposób jest obliczane obciążenie cieplne komory chłodniczej?
- Jakie rodzaje obciążeń cieplnych powinniśmy uwzględnić robiąc bilans cieplny chłodni?
- Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę kalkulując obciążenie komory chłodniczej związane z przenikaniem ciepła?
- Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę kalkulując obciążenie komory chłodniczej związane z przechowywanym produktem?
- Jakie są właściwości fizyczne oraz warunki przechowywania większości produktów spożywczych?
- Jakie są różnice między metodą tradycyjną a metodą entalpi przy obliczaniu obciążenia związanego z procesem chłodzenia towarów? Kiedy możemy wziąć pod uwagę użycia metody entalpi do kalkulacji obciążenia?
- Co to jest ciepło oddychania? Jak zmienia się ciepło oddychania większości warzyw i owoców w zależności od temperatury?

Tematyka: aplikacje
Poziom: dla zaawansowanych
Czas trwania kursu to 45 minut + test
Język: angielski + polski


Komora chłodnicza, moduł 3 – obliczanie obciążenia cieplnego, część 2
- Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę kalkulując obciążenie komory chłodniczej związane z personelem, oświetleniem, urządzeniami elektrycznymi i maszynami znajdującymi się w komorze.
- Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę kalkulując obciążenie komory chłodniczej związane z infiltracją powietrza w komorze?
- Co to jest wilgotne powietrze?
- Co to jest wykres psychometryczny powietrza wilgotnego?
- Jak na wykresie psychometrycznym przebiegają następujące procesy?
a) ogrzewanie powietrza
b) chłodzenie bez osuszania
c) chłodzenie i osuszanie
- Co to jest i jakie czynniki mają wpływ na ciepło jawne, ciepło utajone, i współczynnik ciepła jawnego SHR?
- Co to jest i w jakim celu zakładamy współczynnik bezpieczeństwa przy obliczaniu całkowitego obciążenia cieplnego komory chłodniczej?
- Od czego zależy maksymalny dobowy czas pracy sprężarki?
- Jak obliczana jest wydajność chłodnicza sprężarki?
- Na czym polega metoda szybkiego obliczania obciążenia cieplnego?
- Jak zmienia sią zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą w zależności od czasu pracy sprężarki.

Tematyka: aplikacje
Poziom: dla zaawansowanych
Czas trwania kursu to 45 minut + test
Język: angielski + polski


Komora chłodnicza, moduł 4 – dobór produktów, część 1
- Jakie komponenty oraz jakie funkcje musimy uwzględnić podczas projektowania układu chłodniczego?
- Jakie produkty firmy Danfoss przeznaczone są do zastosowania w komorach chłodniczych?
- Jakie dane są potrzebne do doboru komponentów układu chłodniczego?
- Jak wygląda proces doboru urządzeń chłodniczych?
- Jaki jest cel stosowania urządzeń automatyki chłodniczej?
- Jaki jest zakres oferowanych sprężarek i agregatów firmy Danfoss?
- Jak dobrać sprężarkę i agregat skraplający przy pomocy oprogramowania Coolselector.

Tematyka: aplikacje
Poziom: dla zaawansowanych
Czas trwania kursu to 60 minut + test
Język: angielski + polski

Komora chłodnicza

Komora chłodnicza, moduł 4 - dobór produktów , część 2
- Jakie komponenty oraz jakie funkcje musimy uwzględnić podczas projektowania układu chłodniczego?
- Jakie dane są potrzebne do doboru komponentów układu chłodniczego?
- Dobór termostatycznych zaworów rozprężnych:
a) Jakie czynniki należy uwzględnić dobierając termostatyczne zawory rozprężne?
b) Jak wpływa dochłodzenie na wydajność zaworu?
c) Przykładowy dobór termostatycznego zaworu rozprężnego z wykorzystaniem danych zawartych karcie katalogowej.
d) Przykładowy dobór termostatycznego zaworu rozprężanego z wykorzystaniem oprogramowania Coolselector.
- Dobór elektronicznie sterowanego zaworu rozprężanego AKV
a) Jakie są poszczególne kroki związane z doborem zaworu elektronicznego AKV?
b) Jakie są korzyści ze stosowania zaworu AKV?
c) Przykładowy dobór elektronicznie sterowanego zaworu rozprężnego AKV
- Dobór zaworów elektromagnetycznych EVR
a) Jaki czynniki trzeba uwzględnić podczas doboru zaworów elektromagnetycznych?
b) Co to jest maksymalna i minimalna dopuszczalna różnica ciśnień?
c) Przykładowy dobór zaworu elektromagnetycznego.
- Dobór regulatorów ciśnienia
a) Jakie regulatory ciśnienia występują w ofercie firmy Danfoss i jakie spełniają funkcje?
b) Omówienie procesu otwierania regulatora ciśnienia – zakres proporcjonalności i uchyb, stabilność regulacji.
c) Jakie czynniki trzeba uwzględnić podczas doboru regulatora ciśnienia?
d) Przykład doboru regulatora parowania KVP.
e) Przykład doboru regulatora ciśnienia ssania KVL.
f) Przykład doboru regulatora ciśnienia skraplania KVR + NRD
- Dobór zaworów zwrotnych NRV/NRVH
a) Jakie czynniki należy uwzględnić podczas doboru zaworu zwrotnego?
b) Przykład doboru zaworu zwrotnego.
- Regulator ICV – platforma modułowa
a) Jakie funkcje regulacji możemy zrealizować przy pomocy zaworów ICS?
- Jakie parametry należy uwzględnić podczas doboru regulatorów prędkości wentylatorów skraplacza?
- Dobór wziernika.
- Dobór zaworu kulowego.
- Dobór filtra odwadniacza.
a) Jakie czynniki trzeba uwzględnić podczas doboru filtra odwadniacza?
b) Przykładowy dobór filtra odwaniacza.
- Dobór termostatów i presostatów

Tematyka: aplikacje
Poziom: dla zaawansowanych
Czas trwania kursu to 60 minut + test
Język: angielski + polski

Komora chłodnicza

DANFOSS LEARNING PORTAL