Celem programu (SAT - System Analizy Termicznej) jest określanie rozkładu temperatur w dwu- i trzywymiarowych modelach statycznego przepływu ciepła, a co za tym idzie analitycznego określania właściwości termicznych przegród budowlanych.

Program znajduje zastosowanie w codziennej pracy architektów służąc do bieżącej diagnostyki termicznej projektowanych przegród budowlanych, tak pod względem strat ciepła jak i komfortu cieplnego (temperatura na powierzchni przegrody, punkt rosy). SAT jest znakomitym narzędziem dla audytorów energetycznych oraz projektantów instalacji chcących rzetelnie tj. z uwzględnieniem wszystkich (linowych i punktowych) mostków termicznych określić zapotrzebowanie budynku na moc cieplną. Programy bilansujące wymagają podania U z uwzględnieniem mostków termicznych, chociaż użytkownicy często mylą tę wartość z U0. SAT jest tym wygodniejszy dla projektantów instalacji i architektów pracujących w systemach CAD, że pozwala wprowadzać podrysy w formacie .dxf, co znacznie przyspiesza wprowadzanie danych i minimalizuje możliwość pomyłki geometrycznej.

Przykład zastosowania: artykuł

Więcej informacji www.info-inz-media.com