Data rozpoczęcia
2010-03-23
Data zakończenia
2010-03-23
Miejsce
Komorniki (koło Poznania)

Adresaci szkolenia:
Instalatorzy
Firmy wykonawcze

Cele szkolenia:
Ogólne zapoznanie z budową kolektorów słonecznych.
Ogólne zapoznanie z regulatorami Vitosolic.
Krótkie omówienie zasad doboru instalacji solarnej.
Zapoznanie z osprzętem do montażu kolektorów słonecznych.
Zapoznanie z zasadami poprawnego montażu kolektorów słonecznych.
Przekazanie materiałów szkoleniowych.
Wpisanie uprawnień SOL1/I do "Paszportu SpecjaIistycznego" (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)
Wpisanie uprawnień SOL 1/I do internetowej bazy firm serwisowych (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)

Wymagania:
Do udziału w szkoleniu dopuszczeni są wszyscy chętni. Aby wykonywać prace przy montażu instalacji solarnych wymagane są stosowne uprawnienia energetyczne i wysokościowe.

Koszt szkolenia:

39,00 zł
Źródło: ''