Data rozpoczęcia
2011-06-21
Data zakończenia
2011-06-22
Miejsce
Wrocław

Adresaci szkolenia:
Instalatorzy, firmy wykonawcze

Cele szkolenia:
Zaznajomienie z zasadą pracy sprężarkowych pomp ciepła
Zaznajomienie z programem produkcji pomp ciepła firmy Viessmann
Zapoznanie z cennikiem
Zaznajomienie z osprzętem potrzebnym do wykonania prawidłowej instalacji z pompą ciepła
Zaznajomienie z typowymi schematami hydraulicznymi instalacji z pompą ciepła
Przeprowadzenie praktycznego uruchomienia pompy ciepła powietrze/woda na kotłowni szkoleniowej
Przekazanie materiałów szkoleniowych
Wpisanie uprawnień PC/II do "Paszportu SpecjaIistycznego" (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)
Wpisanie uprawnień PC/II do internetowej bazy firm serwisowych (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)

Wymagania:
Ważne uprawnienia energetyczne typu E (Eksploatacja) grupy 1
Własna działalność gospodarcza lub zatrudnienie

Koszt szkolenia:
58,00 zł
Źródło: ''