Data rozpoczęcia
2011-06-07
Data zakończenia
2011-06-08
Miejsce
Piaseczno (koło Warszawy)

Adresaci szkolenia:
Instalatorzy kotłów stojących do 66 kW
Firmy wykonawcze

Cele szkolenia:
Zapoznanie z produktami firmy Viessmann
Zapoznanie z cennikiem
Zapoznanie z regulatorami Vitotronic serii K (funkcje użytkowe, montaż, obsługa, kontrola stanów pracy, nastawy serwisowe)
Przedstawienie podstawowych schematów hydraulicznych
Zapoznanie z podstawowym osprzętem
Praktyczne ćwiczenia na modelach regulatorów
Zapoznanie z teorią spalania i budową palników Vitoflame oraz palników Cuenod
Zapoznanie z wymaganiami gwarancyjnymi
Zapoznanie z wymaganiami dla pomieszczeń kotłowni
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego montażu kotłów gazowych i olejowych małej mocy
Zajęcia w kotłowni szkoleniowej (regulacja palników)
Przekazanie materiałów szkoleniowych
Wpisanie uprawnień MK/II do "Paszportu SpecjaIistycznego" (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)
Wpisanie uprawnień MK/II do internetowej bazy firm serwisowych (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)

Wymagania:

Ważne uprawnienia energetyczne typu E (Eksploatacja) grupy 1, 2 i 3
Własna działalność gospodarcza lub zatrudnienie

Koszt szkolenia:
58,00 zł
Źródło: ''