Data rozpoczęcia
2010-03-09
Data zakończenia
2010-03-10
Miejsce
Wrocław

Montaż i uruchomienie kotłów kondensacyjnych, stojących małej mocy (MK/II)

Adresaci szkolenia:

Instalatorzy kotłów stojących do 66 kW
Firmy wykonawcze

Cele szkolenia:
Zapoznanie z produktami firmy Viessmann
Zapoznanie z cennikiem
Zapoznanie z regulatorami Vitotronic serii K (funkcje użytkowe, montaż, obsługa, kontrola stanów pracy, nastawy serwisowe)
Przedstawienie podstawowych schematów hydraulicznych
Zapoznanie z podstawowym osprzętem
Praktyczne ćwiczenia na modelach regulatorów
Zapoznanie z teorią spalania i budową palników
Zapoznanie z wymaganiami gwarancyjnymi
Zapoznanie z wymaganiami dla pomieszczeń kotłowni
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego montażu kotłów gazowych i olejowych małej mocy
Zajęcia w kotłowni szkoleniowej (regulacja palników)
Przekazanie materiałów szkoleniowych
Wpisanie uprawnień MK/II do "Paszportu SpecjaIistycznego" (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)
Wpisanie uprawnień MK/II do internetowej bazy firm serwisowych (dla osób, które zaliczyły test sprawdzający)

Wymagania:
Ważne uprawnienia energetyczne typu E (Eksploatacja) grupy 1, 2 i 3

Koszt szkolenia:
58,00 zł
Źródło: ''