Data rozpoczęcia
2012-03-27
Data zakończenia
2012-03-27
Miejsce
Sękocin Stary

PHU IGLOTECH zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w jednodniowym szkoleniu pt. Urządzenia Split i Multisplit montaż, uruchomienie, serwis, diagnostyka i usuwanie ewentualnych problemów.

Montaż i serwis klimatyzatorów
Montaż i serwis klimatyzatorów


Terminarz i miejsca szkoleń:
26.03.2012 – Kwidzyn „Zajazd Pasja”, ul. Polna 7.
27.03.2012 – Sękocin Stary (okolice Warszawy) Hotel „Groman”, al. Krakowska 76
28.03.2012 – Katowice „Club 99” ul. Bracka 16.

Program szkolenia:

09.00 – Rozpoczęcie szkolenia
- Nazewnictwo urządzeń, typoszereg, nowości w ofercie.
- Podstawy techniki chłodniczej w urządzeniach SPLIT/MULTISPLIT – budowa układu chłodniczego, technologia ON/OFF – INWERTER - różnice.
- Omówienie elementów składowych urządzeń SPLIT i MULTISPLIT INWERTER.
- Zasada działania i sterowanie wydajnością urządzenia INWERTER w oparciu o przykładowe urządzenia.
- Zasady montażu - wykonanie instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia kondensatu.

10.45 - 11.00 – Przerwa kawowa

- Poprawne uruchomienie urządzenia.
- Poprawna praca urządzenia oraz kontrola parametrów pracy.
- Czynności serwisowe – standardy.
- Problemy eksploatacyjne (kilka najczęściej pojawiających się usterek) – sposób postępowania i rozwiązania.
- Funkcje zabezpieczenia i tryby pracy urządzeń.
- Lokalizowanie elementów w urządzeniu, interpretacja kodów błędów
- Dokumentacje techniczne: lokalizacja, zasady korzystania (przykładowa analiza usterki z wykorzystaniem dostępnych dokumentacji).

12.45-13.15 – Przerwa obiadowa

- Zasady budowy systemu Multi -8.
- Uruchamianie urządzeń : wskazówki montażowe.
- Dokonywanie nastaw wymaganych oraz opcjonalnych funkcji urządzeń.
- Test pracy jednostki / jednostek : czynności serwisowe, prawidłowe parametry pracy.
- Prezentacja systemu MINI VRF II

16.00 – Zakończenie szkolenia

Informacje organizacyjne:
Uczestnictwo w szkoleniu jest płatne:
400 zł brutto za 1 osobę z firmy;
250 zł brutto za kolejną osobę z danej firmy.
W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z jednej firmy.

Uwaga: Płatność za szkolenie będzie zwracana po zakupie minimum 5 szt. klimatyzatorów dokonanego w terminie do 3 miesięcy po szkoleniu.

Wpłatyna konto bankowe: BZ WBK S.A. nr konta: 41 1090 2620 0000 0001 1410 0051 z dopiskiem opłata za szkolenie – montaż-serwis klimatyzatorów. O uczestnictwie decydowała będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń, a weryfikowane będą na podstawie wpłaty.

Zgłoszenia należy nadsyłać po 12.03.2012 r., na adres mailowy: katarzyna.sowinska@iglotech.com.pl lub pod nr tel. 55 645 73 35, kom. 695343160.
W zgłoszeniu należy podać dokładne dane kontaktowe.
Liczba miejsc ograniczona.


Źródło: Iglotech