Firma TERMO KLIMA na swojej stronie internetowej zamieściła 2 filmy przedstawiające montaż i serwis klimatyzatora naściennego typu split.

Montaż i serwis klimatyzatora - filmy
Film nr 1 przedstawia sposób instalacji klimatyzatora naściennego typu split (złożonego z dwóch części):Drugi film przedstawia konserwację klimatyzatora naściennego typu split, wykonywana przez uprawnioną osobę (posiadającą Świadectwo Kwalifikacji):


Źródło: TERMO KLIMA