Większość pomieszczeń, w których pracują urządzenia elektryczne i elektroniczne, wymaga precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności w obszarze ich optymalnej pracy. Przy zachowaniu odpowiednich warunków mikroklimatu zwiększa się prawdopodobieństwo niezawodności działania serwerów, systemów informatycznych, central telefonicznych, komputerów, rozdzielni elektrycznych, sterowni, itp.

Większość pomieszczeń, w których pracują urządzenia elektryczne i elektroniczne, wymaga precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności w obszarze ich optymalnej pracy. Przy zachowaniu odpowiednich warunków mikroklimatu zwiększa się prawdopodobieństwo niezawodności działania serwerów, systemów informatycznych, central telefonicznych, komputerów, rozdzielni elektrycznych, sterowni, itp. Parametry otoczenia, w jakich powinny pracować urządzenia elektryczne i elektroniczne są ściśle określone przez producentów urządzeń. Jeśli w pomieszczeniach tego typu dodatkowo przebywają ludzie należy porównać optymalne przedziały temperatury i wilgotności pracy urządzeń elektronicznych (elektrycznych) oraz warunków wynikających z komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniu i w ten sposób wyznaczyć wąski przedział parametrów termodynamicznych powietrza, korzystnych dla obu warunków/czynników.
Przykładowo dla najczęściej spotykanych urządzeń elektronicznych, po uwzględnieniu warunków komfortu cieplnego, dopuszczalne wartości temperatury i wilgotności wynoszą: dla okresu letniego wynosi 25±1 oC i wilgotność względna 50 ÷ 60%, zaś w okresie zimowym temperatura: 20 ÷ 22 oC oraz wilgotność względna 45 ÷ 55 %.
Podczas pracy urządzeń elektronicznych i elektrycznych emitowane są znaczne ilości ciepła jawnego, które powinny zostać odprowadzone z pomieszczenia poprzez nawiew powietrza o odpowiednio niskiej temperaturze, bowiem specyfika obciążenia pomieszczenia (znikome zyski ciepła utajonego, prawie pionowy współczynnik kierunkowy przemiany powietrza w pomieszczeniu po przedstawieniu go na wykresie h-x) może spowodować wzrost temperatury w pomieszczeniu oraz obniżenie wilgotności względnej do wartości wykraczających poza obszar dopuszczalnych parametrów.

Monoblokowy klimatyzator typu TCAA
Uzdatnianie powietrza najczęściej realizowane jest przy użyciu specjalnych urządzeń zwanych klimatyzatorami lub szafami klimatyzacji precyzyjnej. Każde z tych urządzeń cechuje się pewnymi wadami i zaletami; do najczęściej branych pod uwagę możemy zaliczyć dwa główne czynniki, są nimi: cena oraz precyzja utrzymania wymaganych parametrów termodynamicznych stanu powietrza w pomieszczeniu. Ścisłe dotrzymanie parametrów, niezależnie od wszelkich wielkości zakłócających, może być uzyskane przy użyciu szaf klimatyzacji precyzyjnej. Urządzenia tego typu posiadają wbudowane m.in. : nawilżacze parowe, sprężarki z płynną regulacją wydajności (falowniki, obejście gorącego gazu, itp.), wymienniki odzysku ciepła, chłodnicę wodną lub freonową, czyli prawie wszystkie elementy jakie można spotkać w centralach klimatyzacyjnych do pełnej obróbki powietrza. Nic więc dziwnego, że cechują się też proporcjonalnie wysoką ceną.
Biuro Techniczno-Handlowe firmy Kliweko posiada w swojej ofercie obydwa typy urządzeń. W niniejszym artykule chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na monoblokowy klimatyzator typu TCAA. Klimatyzator tego typu jest najtańszym rozwiązaniem klimatyzacji i stanowi alternatywę dla pomieszczeń, w których wymagane jest utrzymanie temperatury zaś wilgotność względna powietrza może pozostać wynikowa, zależnie od obciążenia cieplno-wilgotnościowego pomieszczenia.
Monoblokowy klimatyzator typu TCAA przeznaczony jest do przyściennej instalacji zewnętrznej i jak wskazuje jego nazwa posiada wbudowany sprężarkowy układ chłodniczy w skład, którego wchodzi m.in.: sprężarka hermetyczna z zabezpieczeniem przeciążeniowym rotacyjna lub scroll (w zależności od modelu), wymiennik lamelowy skraplacza chłodzony powietrzem, parowacz z pofałdowanym ożebrowaniem w celu zapewnienia optymalnej sprawności wymiany ciepła, termostatyczny zawór rozprężny, itp. Ponadto urządzenie jest wyposażone w nagrzewnicę elektryczną oraz dwa wyważone statycznie i dynamicznie wentylatory: promieniowy i osiowy. Osiowy, zamontowany w górnej części urządzenia wymusza przepływ powietrza i odbiór ciepła ze skraplacza, zaś promieniowy o wyższym sprężu dyspozycyjnym umożliwia podłączenie instalacji kanałowej do rozprowadzenia uzdatnionego powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Typoszereg urządzeń TCAA zawiera 9 modeli o całkowitej wydajności chłodniczej od: 4,5 ÷ 19 [kW] oraz o efektywnej wydajności chłodniczej (jawnej) urządzeń od 3,6 ÷ 14,7 [kW] - dane podane dla temperatury powietrza na wlocie do parowacza 27 oC / 19,5 oC (termometr suchy/termometr mokry) i przy temperaturze powietrza zewnętrznego na wlocie do skraplacza 35 oC. Poziom ciśnienia akustycznego typoszeregu TCAA zmierzony w odległości 1m od zewnętrznej powierzchni urządzenia przy pełnym obciążeniu cieplnym oraz maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów, w warunkach swobodnego pola dźwiękowego, wynosi od 59 do 62 dB(A). Oznacza to, że urządzenie może pracować w strefie zamieszkałej przez ludzi bez uciążliwości akustycznej dla otoczenia.


Zasada działania funkcji „Free-cooling” w klimatyzatorze TCAA
Co wyróżnia nasze urządzenie spośród innych urządzeń firm konkurencyjnych? Dwie dodatkowe funkcje: system „wentylacji awaryjnej”, funkcja „Free-cooling” oraz prosty i łatwy montaż. Wentylator promieniowy zasilany z silnika prądu stałego o napięciu 48V daje możliwość podłączenia do akumulatora i utrzymania ciągłości pracy przy wyłączonym zasilaniu, zaś funkcja „Free-coolingu” pozwala na oszczędności energetyczne poprzez odzysk darmowego chłodu zawartego w powietrzu zewnętrznym. Jeśli pomieszczenie wymaga chłodzenia i temperatura powietrza zewnętrznego jest odpowiednio niska mikroprocesorowy sterownik płynnie steruje przepustnicą powietrza świeżego i recyrkulacyjnego w obszarze strefy martwej urządzenia regulacyjnego (brak pracy chłodnicy freonowej i nagrzewnicy elektrycznej). Zasada działania „Free-coolingu” przebiega analogicznie do pracy ekonomizera entalpii w centrali klimatyzacyjnej. Przyścienna instalacja jest bardzo łatwa dzięki dostarczonym wraz z urządzeniem zawiasom montażowym i wymaga jedynie doprowadzenia przewodów zasilających do urządzenia oraz krótkiego odcinka kanału wentylacyjnego do klimatyzowanego pomieszczenia.
Autor: mgr inż. Bartłomiej Adamski, konsultant d/s techniczno-handlowych Kliweko BTH