Data rozpoczęcia
2010-05-18
Data zakończenia
2010-05-19
Miejsce
GdańskModułowy system szkoleń®
Moduł uzupełniający CH - 3
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8.30
1. Podział i zastosowanie sprężarek chłodniczych (1 h) 8.45 – 9.30
Kryteria podziału: wielkość, zasada działania, szczelność wobec otoczenia; agregatowanie sprężarek: części składowe agregatu, napędy, działanie; ogólne wymagania techniczne i ekonomiczne stawiane sprężarkom chłodniczym: zwartość budowy, trwałość i niezawodność, prostota obsługi („serwisowalność”), głośność pracy; obszary zastosowania sprężarek w różnych dziedzinach chłodnictwa, ogólne trendy rozwojowe.
2. Charakterystyki sprężarek (2 h) 9.35 – 11.15
Wykresy i tablice wydajności chłodniczej i mocy napędowej sprężarek, zależność między wydajnością chłodniczą i masową sprężarki, podstawy regulacji wydajności, współpraca sprężarki z parownikiem i skraplaczem, ogólne zasady doboru silnika napędowego.
3. Sprężarki tłokowe (2 h) 11.20 – 13.00
Konstrukcja i zasada działania: układ cylinder – tłok – korbowód – wał wykorbiony, zawory, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek tłokowych.
4. Sprężarki spiralne (1 h) 13.05 – 13.50
Sprężarki spiralne (scroll): przegląd konstrukcji i zasada działania, systemy smarne, układy regulacji wydajności, szczelność, zastosowanie.
Przerwa obiadowa 13:50–14:50
5. Sprężarki śrubowe (2 h) 14.50 – 16.25
Konstrukcja i zasada działania: zespół śrub, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek śrubowych.
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16.30

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
3. Sprężarki tłokowe – zajęcia praktyczne (1 h) 8.30 – 9.15
Badanie jednostopniowej chłodniczej sprężarki tłokowej.
6. Zasady obsługi agregatów sprężarkowych (3 h) 9:20 – 11:50
Obsługa „ręczna” bezpośrednia: włączenie i wyłączenie ręczne sprężarki; odstawienie sprężarki na czas krótki i długi; konserwacja sprężarek; podstawowe czynności związane z utrzymywaniem sprawności ruchowej sprężarek: wymiana filtrów ssawnego i olejowego (kryteria i zasady), wymiana oleju (kryteria i zasady), szczelność sprężarek i obsługa dławnicy, specyfika obsługi sprężarek tłokowych i śrubowych, zasady bezpieczeństwa przy obsłudze sprężarek, przestrzeganie instrukcji producenta.
7. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych (2 h) 12:00 – 13:35
Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy sprężarki (temperatury i ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej, temperatura i ciśnienie oleju). Objawy nieprawidłowej pracy sprężarki ( oszronienie, stuki i inne efekty dźwiękowe ), przyczyny i skutki nieprawidłowych parametrów i nieprawidłowych objawów pracy sprężarki; wskazania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz usuwanie zaburzeń w pracy. Wpływ zaburzeń w pracy sprężarki na wydajność chłodniczą i na pobór energii.
Przerwa obiadowa 13:35–14:30
7. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych – cd. (1 h) 14:30 – 15:15
Zajęcia praktyczne:
Ocena pracy sprężarki tłokowej w oparciu o program symulacyjny SPRĘŻARKA.
8. Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy sprężarek (1 h) 15:20 – 16:05
Przyrządy pomiarowe związane ze sprężarką: manometry, termometry; interpretacja odczytów z przyrządów na wykresie „p-h” i na wykresie charakterystyki sprężarki.
Zakończenie zajęć: 16.05
TEST PISEMNY (wyboru – 20 pyt.) - (16.15 – 17.00)

UWAGA:
1. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Amoniakalne urządzenia chłodnicze” - Tom 1 oraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu uzupełniającego CH-3 „Modułowego systemu szkoleń”.
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii B i C.

Źródło: ''