Data rozpoczęcia
2009-01-20
Data zakończenia
2009-01-20

termin: 20-21.01.2009 miejsce: GdańskKrajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
Politechnika Gdańska
Ośrodek Egzaminacyjny
80-952 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl
Modułowy system szkoleń®

Moduł uzupełniający CH - 3
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie

Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie - ogółem 16 godzin + Test
PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8.30

1. Podział i zastosowanie sprężarek chłodniczych
(1 h) 8.45 - 9.30
Kryteria podziału: wielkość, zasada działania, szczelność wobec
otoczenia; agregatowanie sprężarek: części składowe agregatu, napędy,
działanie; ogólne wymagania techniczne i ekonomiczne stawiane sprężarkom
chłodniczym: zwartość budowy, trwałość i niezawodność, prostota
obsługi ("serwisowalność"), głośność pracy; obszary zastosowania sprężarek
w różnych dziedzinach chłodnictwa, ogólne trendy rozwojowe.

2. Charakterystyki sprężarek
(2 h) 9.35 - 11.15
Wykresy i tablice wydajności chłodniczej i mocy napędowej sprężarek,
zależność między wydajnością chłodniczą i masową sprężarki, podstawy
regulacji wydajności, współpraca sprężarki z parownikiem i skraplaczem,
ogólne zasady doboru silnika napędowego.

3. Sprężarki tłokowe
(2 h) 11.20 - 13.00
Konstrukcja i zasada działania: układ cylinder - tłok - korbowód - wał
wykorbiony, zawory, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ
regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek
tłokowych.

4. Sprężarki spiralne
(1 h) 13.05 - 13.50
Sprężarki spiralne (scroll): przegląd konstrukcji i zasada działania,
systemy smarne, układy regulacji wydajności, szczelność, zastosowanie.

Przerwa obiadowa 13:50-14:50


5. Sprężarki śrubowe
(2 h) 14.50 - 16.25
Konstrukcja i zasada działania: zespół śrub, komory i kanały wewnętrzne,
system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany
konstrukcyjne sprężarek śrubowych.

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16.30


DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA


3. Sprężarki tłokowe - zajęcia praktyczne
(1 h) 8.30 - 9.15
Badanie jednostopniowej chłodniczej sprężarki tłokowej.

6. Zasady obsługi agregatów sprężarkowych
(3 h) 9:20 - 11:50
Obsługa "ręczna" bezpośrednia: włączenie i wyłączenie ręczne sprężarki;
odstawienie sprężarki na czas krótki i długi; konserwacja sprężarek;
podstawowe czynności związane z utrzymywaniem sprawności ruchowej
sprężarek: wymiana filtrów ssawnego i olejowego (kryteria i zasady),
wymiana oleju (kryteria i zasady), szczelność sprężarek i obsługa dławnicy,
specyfika obsługi sprężarek tłokowych i śrubowych, zasady bezpieczeństwa
przy obsłudze sprężarek, przestrzeganie instrukcji producenta.

7. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych
(2 h)
12:00 - 13:35

Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy sprężarki (temperatury
i ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej, temperatura i ciśnienie oleju).
Objawy nieprawidłowej pracy sprężarki ( oszronienie, stuki i inne efekty
dźwiękowe ), przyczyny i skutki nieprawidłowych parametrów i nieprawidłowych
objawów pracy sprężarki; wskazania dotyczące przeciwdziałania negatywnym
skutkom oraz usuwanie zaburzeń w pracy. Wpływ zaburzeń w pracy sprężarki
na wydajność chłodniczą i na pobór energii.

Przerwa obiadowa 13:35-14:30


7. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych - cd.
(1 h)
14:30 - 15:15
Zajęcia praktyczne:

Ocena pracy sprężarki tłokowej w oparciu o program symulacyjny SPRĘŻARKA.

8. Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy sprężarek
(1 h)
15:20 - 16:05

Przyrządy pomiarowe związane ze sprężarką: manometry, termometry;
interpretacja odczytów z przyrządów na wykresie "p-h" i na wykresie
charakterystyki sprężarki.

Zakończenie zajęć: 16.05
TEST PISEMNY (wyboru - 20 pyt.) - (16.15 - 17.00)

UWAGA:
1. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik
"Amoniakalne urządzenia chłodnicze" - Tom 1 oraz Świadectwo ukończenia szkolenia
w zakresie modułu uzupełniającego CH-3 "Modułowego systemu szkoleń".
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do
uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii B i C.
Informacje dot. szkolenia:
- ogólny folder
- program