Data rozpoczęcia
2008-01-07
Data zakończenia
2008-01-07

Szkolenie odbędzie w w dniach od 22 do 23 stycznia 2008 roku w Gdańsku.

Uruchomiono 2-dniowe szkolenia na poziomie:
- Modułu podstawowego PC
- BUDOWA I WYKORZYSTANIE POMP CIEPŁA

Czas trwania: 2 dni - ogółem 16 h.

Tematyka szkolenia:
1. Budowa i zasada działania pompy ciepła.
2. Niskowrzące płyny robocze stosowane w sprężarkowych pompach ciepła.
3. Wyposażenie techniczne sprężarkowych pomp ciepła.
4. wybrane problemy eksploatacji sprężarkowych pomp ciepła.
5. Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła.
6. Aspekt techniczno-ekonomiczny stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym monografię "Pompy ciepła" autorstwa prof. Wojciecha Zalewskiego oraz Świadectwo Uczestnictwa w szkoleniu.

Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat Kompetencji Kategorii B i C.

Szkolenia będą prowadzić zarówno doświadczeni wykładowcy Politechniki Gdańskiej jak i osoby o znaczącym dorobku praktycznym w zakresie stosowania pomp ciepła.

Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl

Do pobrania: Karta Zgłoszenia na szkolenie Modułu podstawowego PC - Budowa i wykorzystanie pomp ciepła