Data rozpoczęcia
2006-10-25
Data zakończenia
2006-10-25

Szkolenie Modułu podstawowego PC - "Budowa i wykorzystanie pomp ciepła" Gdańsk

5-6 grudnia 2006

Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl
Modułowy system szkoleń®
Budowa i wykorzystanie pomp ciepła

Uruchomiono 2-dniowe szkolenia na poziomie: Modułu podstawowego PC BUDOWA I WYKORZYSTANIE POMP CIEPŁA
Czas trwania: 2 dni - ogółem 16 h Tematyka szkolenia: 1. Budowa i zasada działania pompy ciepła. 2. Niskowrzące płyny robocze stosowane w sprężarkowych pompach ciepła. 3. Wyposażenie techniczne sprężarkowych pomp ciepła. 4. Wybrane problemy eksploatacji sprężarkowych pomp ciepła. 5. Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła. 6. Aspekt techniczno-ekonomiczny stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym monografię "Pompy ciepła" autorstwa prof. Wojciecha Zalewskiego oraz Świadectwo Uczestnictwa w szkoleniu. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat Kompetencji Kategorii B i C. Szkolenia będą prowadzić zarówno doświadczeni wykładowcy Politechniki Gdańskiej jak i osoby o znaczącym dorobku praktycznym w zakresie stosowania pomp ciepła. Do pobrania: - >>> Karta Zgłoszenia na szkolenie Modułu podstawowego PC - Budowa i wykorzystanie pomp ciepła