Data rozpoczęcia
2010-03-09
Data zakończenia
2010-03-10
Miejsce
Gdańsk


Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-d:
AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE
- bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + test.

1 dzień szkolenia
1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej
Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, wpływ ciśnienia skraplania i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie w urządzeniu jednostopniowym, obieg rzeczywisty.
2. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych
Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych, bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych wg normy PN – EN 378, instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg Dyrektywy PED Unii Europejskiej, kompetencje osób w świetle postanowień normy PN-EN 378.
3. Amoniak jako czynnik chłodniczy
Własności termodynamiczne i cieplne, własności chemiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty żywnościowe i środowisko naturalne, wykrywanie amoniaku.
4. Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i bezpieczeństwo obiegu chłodniczego
Wpływ udziału oleju i wody w amoniaku, wpływ udziału powietrza i innych gazów inertnych w amoniaku, prawidłowe parametry pracy, zasady bezpiecznej obsługi urządzenia chłodniczego.
5. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń chłodniczych
Urządzenia z bezpośrednim systemem chłodzenia (w tym pompowe), urządzenia z pośrednim systemem chłodzenia w tym oparte o prefabrykowane schładzacze cieczy, zastosowanie i porównanie obu rodzajów urządzeń.

2 dzień szkolenia
6. Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych
Funkcje oleju w sprężarce chłodniczej, podstawowe wymagania stawiane olejom chłodniczym, rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych, własności fizykochemiczne, wpływ warunków pracy urządzenia na własności oleju, gospodarka olejem.
7. Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim
Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy, dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw.
8. Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych
Sprężarki tłokowe dławnicowe i semihermetyczne, sprężarki śrubowe, parowniki do chłodzenia powietrza (wentylatorowe chłodnice powietrza) i cieczy (płaszczowo-rurowe i płytowe), skraplacze chłodzone powietrzem (wężownicowe–lamelowe), wodą (płaszczowo-rurowe i płytowe) oraz wodą i powietrzem (natryskowo-wyparne).
9. Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku
Wycieki eksploatacyjne pary amoniaku (nieszczelności, przez zawory bezpieczeństwa), wycieki awaryjne cieczy i pary (awarie, uszkodzenia), zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne.
10. Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki zapobiegania awariom
Prawdopodobne scenariusze wypadków, zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem, temperaturą i poziomem cieczy, wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszynowni chłodniczej, instalacja alarmu gazowego, wentylacja awaryjna, organizacja ochrony przeciwgazowej – sprzęt ochronny.
11. Test pisemny

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik "Amoniakalne urządzenia chłodnicze" Tom 1 oraz Świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie modułu uzupełniającego CH-d "Modułowego systemu szkoleń".


Źródło: ''