Moduł HECON jest uproszczoną wersją dostępnych na rynku sterowników dla małych systemów HVAC


Moduł HECON jest uproszczoną wersją dostępnych na rynku sterowników dla małych systemów HVAC opartych na:


- jedno- lub dwustopniowej nagrzewnicy elektrycznej
- nagrzewnicy elektrycznej z płynną regulacją mocy grzewczej
- jedno- lub dwustopniowej nagrzewnicy gazowej
- nagrzewnicy gazowej z płynną regulacją mocy grzewczej
- nagrzewnicy wodnej - zawór z siłownikiem ON/OFF
- nagrzewnicy wodnej - zawór z siłownikiem 0-10V.
Praca modułu ma charakter termostatowy. Uproszczenie nie wpłynęło na funkcjonalność. Układ umożliwia prostą adaptację algorytmu sterowania do typu zastosowanej nagrzewnicy z pełną kontrolą podstawowych parametrów systemu grzewczego. Kontroluje wszystkie stany alarmowe mogące wystąpić podczas pracy.
Wejścia cyfrowe bezpotencjałowe dedykowane są dla:
• E1 – termostatu np. pomieszczeniowego
• E2 - termostatu zabezpieczającego nagrzewnicę
• E3 - zabezpieczenia silnika wentylatora
• E4 - presostatu różnicowego wentylatora
• E5 - presostatu różnicowego filtra.
Na podstawie sygnałów wejściowych, w zależności od rodzaju nagrzewnicy wybranej przełącznikiem SW1, moduł steruje wyjściami (Q1-Q3) typu AC SWITCH (230V podawane jest na stałe, a załączany jest potencjał N) oraz sygnałem analogowym 0-10V (A1) i sygnałem modulowanym PWM (A2). Sygnał analogowy i modulowany występują tylko w najbogatszej wersji.
Wyjścia dedykowane są dla:
• Q1 - sterowania silnikiem wentylatora i siłownikiem przepustnicy
• Q2 - sterowania I-go stopnia grzania (np. załączanie sekcji grzałek lub pompy nagrzewnicy wodnej)
• Q3 - sterowania II-go stopnia grzania (np. załączanie sekcji grzałek lub pompy nagrzewnicy wodnej)
• A1 - sterowania płynnie mocą grzewczą (np. siłownik zaworu lub zawór prądowy)
• A2 - sterowania płynnie mocą grzewczą (np. przekaźniki półprzewodnikowy).
Praca i alarmy sygnalizowane są diodami typu LED umieszczonymi na elewacji modułu i informują o:
- podaniu zasilania
- załączeniu silnika wentylatora
- przeciążeniu silnika
- załączeniu I-go i II-go stopnia grzania
- zadziałaniu zabezpieczenia nagrzewnicy
- zabrudzeniu filtra.
>>dane techniczne