Produkowany w Klimorze od 1999 roku moduł grzewczy z palnikiem gazowym lub olejowym jest uzupełnieniem szerokiego zbioru produkowanych przez Klimor central MCK. Może być on, w zależności od potrzeb projektanta, jednym z modułów zarówno centrali ogrzewczej, jak i klimatyzacyjnej. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnego modułu grzewczego w kanale jako nagrzewnicy strefowej lub dwóch modułów kanałowych dla jednej centrali w przypadku mocy grzewczej większej od 215 kW.

Ogrzewanie powietrza palnikiem olejowym lub gazowym jest często stosowane w obiektach, gdzie nie ma innych źródeł energii, istniejące źródła są zbyt drogie lub nie są w stanie pokryć potrzeb energetycznych. Ogrzewanie olejem lub gazem jest również tańsze od innych nośników energii.
Obecnie Klimor uruchomił produkcję modułów grzewczych z palnikiem gazowym lub olejowym do central MCK wielkości 0÷5, 7, 7a, 9s, 11s i 12s.
Moduł grzewczy posiada certyfikat bezpieczeństwa B nr 132/2000.
Przekrój poprzeczny obudowy modułu grzewczego oraz jego połączenie z pozostałymi modułami centrali jest identyczne jak w centralach MCK.
Zespół grzewczy wmontowany w obudowę modułu składa się z:
a.) palnika firmy Riello (typy i wielkości zostały podane w dalszej części artykułu)
b.) komory spalania
c.) wymiennika ciepła
d.) układu odprowadzania spalin
e.) układu sterowania
(poz. b÷d wykonane ze stali szlachetnych, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie)