Od początku 2003 roku STIFAB FAREX wprowadza do sprzedaży nową wersję modułu chłodzącego BRTa. Nowe urządzenie to BRTa BALTIC, w którym można wpływać na rozpływ strugi powietrza z urządzenia. To jedyne tego typu rozwiązanie na rynku.


System klimatyzacji z zastosowaniem sufitowych modułów chłodzących stał się w ostatnich kilkunastu latach jednym z najczęściej stosowanych sposobów zapewnienia indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Stifab Farex uczestniczył cały czas w rozwoju tego systemu. Do niedawna każdy moduł chłodzący mógł zapewnić prawidłowy klimat w obsługiwanych wnętrzach.
Jednak wieloletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że problem pojawia się, kiedy obciążenie cieplne znacznie się waha oraz kiedy należy zamontować kilka urządzeń równolegle do siebie. Silne prądy zstępujące zimnego powietrza potrafią zniechęcić do korzystania z jakiegokolwiek urządzenia. To dlatego stworzono nowy sufitowy moduł chłodzący BRTa z funkcją ADC, który śmiało można nazwać największym przełomem na rynku urządzeń indukcyjnych. Jest to najnowsze osiągnięcie na drodze do jeszcze efektywniejszego i bardziej funkcjonalnego systemu.


Nowe urządzenie to większa wydajność chłodnicza przy zachowaniu tego samego, bardzo niskiego poziomu głośności. Dodatkowo wprowadzono nowy system kierowania wypływem strugi powietrza z urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu można efektywnie kształtować komfort cieplny w pomieszczeniach. Nowoczesny moduł chłodzący BRT-BALTIC to połączenie wielu cech, jak: wysoka wydajność, cicha praca, prosta instalacja, brak potrzeby serwisu.
Wysokowydajny i cichy system klimatyzacji
Stifab Farex z nowymi modelami indukcyjnych modułów sufitowych o nazwie BRT-BALTIC z systemem kierownic wypływu powietrza o nazwie ADC spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego rozwiązania komfortowej klimatyzacji pomieszczeń: niski poziom głośności poniżej 30 dB(A), brak przeciągów, barak części ruchomych. Moduły chłodzące Stifab Farex można otrzymać również w różnymi typami zintegrowanego oświetlenia oraz w różnych alternatywach montażu.
Wysoka wydajność
Nowy moduł BRT-BALTIC ma wyższą wydajność od poprzedniego rozwiązania, co może obniżać koszty inwestycyjne.
ADC - Air Diffusion Control
Często występującym problemem są różnego rodzaju przeszkody na drodze powietrza wypływającego z modułu sufitowego. Mogą to być np. kolumny umieszczone blisko modułu czy ściany działowe. Dzięki systemowi ADC możemy w wielu wypadkach rozwiązać problemy prawidłowego rozpływu powietrza w trudnych do zaprojektowania pomieszczeniach. Żadne inne moduły aktualnie występujące na rynku nie posiadają możliwości ukierunkowania i rozdziału strumienia powietrza. Rozwiązanie ADC jest unikalne! Wypływ powietrza z modułu można ustawić w dwóch kierunkach pod kątem w zakresie od 0 do 30° (łącznie 60°). Istnieje również możliwość wyposażenia w system kierownic ADC istniejących już instalacji z modułami Stifab Farex typu BRT.


Nowe zakresy przepływu powietrza
BRTa może obsługiwać przepływy powietrza do 100 l/s na urządzenie. Dzięki temu nie ma najmniejszego problemu w zastosowaniu BRTa do pomieszczeń wymagających dużych przepływów powietrza świeżego (np. sale konferencyjne) . Powietrze świeże może być doprowadzone do urządzenia za pomocą jednego (lub dwóch) z sześciu króćców, w które standardowo jest wyposażone każde urządzenie. Na rysunkach zilustrowano możliwości sufitowego aparatu indukcyjnego BRTa wyposażone w deflektory ADC.
Więcej informacji: PM-LUFT Lewaco Sp.z o.o.