Mam zamiar zmodernizować stację schładzania wody technologicznej o zainstalowanej mocy chłodniczej 180 kW. Inwestycja ta kosztować ma około 300 000 złotych. Mam w związku z tym pytanie: z jakich dotacji mógłbym skorzystać? Słyszałem, że pewne firmy uzyskały nawet 75% dotacji na modernizację urządzeń chłodniczych, nie wiem jednak jakie są podstawy prawne. Proszę o odpowiedź.

Jedynym programem, z którego obecnie mógłby Pan skorzystać na tego typu inwestycję jest program PHARE 2003. W ramach tego programu można starać się o dotację na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Refundację można uzyskać na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych przy max. kwocie 100 000 euro (program krajowy) lub 50 000 euro (program regionalny). Jednakże na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane terminy naboru wniosków, prawdopodobnie będzie to przełom lipca i sierpnia 2005 r.
Jednakże w Pani województwie jedynym programem, z którego można skorzystać na inwestycje w firmie jest PHARE 2003, z uwagi na wyczerpane środki w ramach programów SPO WKP 2.3. oraz ZPORR 3.4. Planowany termin ogłoszenia terminu naboru wniosków ma być ogłoszony jeszcze w czerwcu. Max kwotą dotacji o którą można się starać jest 100 000 euro (w przypadku programu krajowego) lub 50 000 euro w przypadku programu regionalnego. Jeśli chodzi o dostęp do tego programu to ostateczne wytyczne zostaną jeszcze ogłoszone ale w poprzedniej edycji firma musiała istnieć na rynku od 1 roku w dniu składania wniosków o dotację.
Miejscem gdzie należy składać wnioski będzie w Pani przypadku Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Na jej stronie internetowej (www.garr.pl) należy śledzić na bieżąco informacje o ogłoszeniu terminu naboru wniosków.

(2005.06.23, woj. małopolskie)