Jesteśmy firmą zatrudniającą 120 osób, działającą na rynku od kilkudziesięciu lat. Planujemy inwestycje związane z modernizacją stacji schładzania wody (zakup nowych urządzeń chłodniczych) oraz zakup nowego urządzenia do neutralizacji oparów z lakierni. Koszt inwestycji może wynieść 250 - 300 tys. zł. Z jakich dotacji moglibyśmy skorzystać? W jaki sposób należałoby rozpocząć działania związane z inwestycją aby otrzymać taką dotację?

Najodpowiedniejszym programem, który jeszcze funkcjonuje jest SPO WKP 2.2.1, w ramach którego można starać się o dotacje na planowane inwestycje. Jednakże utrudnione jest przystąpienie do tego programu biorąc pod uwagę wyznaczone kryteria dostępu, które należy spełnić (co najmniej jedno), m.in.:
- zatrudnienie po realizacji inwestycji 20 nowych osób, lub
- wprowadzenie nowej technologii, która funkcjonuje na rynku światowych nie dłużej niż 3 lata (potwierdzone w opinii jednostki naukowej bądź uczelni wyższej).
W ramach tego programu poziom dofinansowania może wynieść max. 65%, natomiast nie ma kwoty max., o którą można się starać. Należy zaznaczyć że wsparcie inwestycji obejmuje:
- dotację inwestycyjną o wartości nieprzekraczającej połowy max. wysokości pomocy publicznej przewidzianej dla danego regionu, oraz
- wydatki związane z utworzeniem nowych miejsc pracy, do wysokości 4 000 euro na jedno utworzone miejsce pracy, przy czym wielkość tego wsparcia nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Ostatni termin naboru wniosków w tym roku zostanie ogłoszony na 1-30 czerwca 2006 r.
Ponadto inwestycje zaplanowaną w aplikacji można rozpocząć z własnych środków (dotacje unijne to refundacje) dopiero po złożeniu wniosku do instytucji finansującej.

(2006.05.22, woj. małopolskie)