Prowadzę działalność gospodarczą na terenie wiejskim. Chciałbym zmodernizować ogrzewanie w budynku, w którym jest ta działalność prowadzona. Obecnie posiadam piec na eko-groszek; chciałbym zastosować ogrzewanie solarne lub geotermalne. Z jakich programów unijnych mogę ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednak w ramach realizacji projektu powinny powstać nowe usługi bądź produkty. Samo zakupienie i zamontowanie ogrzewania to za mało by uzyskać dotację. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu to 8.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(2008.09.20, woj. dolnośląskie)